Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? (deel I) » Pagina 43-44

Woorden en uitdrukkingen: 303-323

303. Ik moest gauw ofmaken (opschieten, voortmaken), anders kon 'k de bus niet meer halen.
Opm.: 'Afmaken' is Ned. in verschillende andere betekenissen, bv.:
Z'n werk afmaken. Een tekening afmaken. Een zieke koe afmaken.
Zich met een smoesje er of maken.

304. Je hebt van die moeders, die de hele dag door lopen te beren (verbieden, snauwen) op hun kinderen.
Kinderen zijn nu eenmaal doenig (druk).
In een gezin is heel wat te bestellen (regelen). Men moet er wel 'ns een voor straf naar de dars (de vroegere dorsvloer, waar nu de voertuigen geplaatst worden) sturen.

305. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul (groente bij 't hoofdgerecht) voor morgen?

306. Ik had hem al in lange tijd niet meer gezien; ik bekende (herkende) hem niet eens.

307. Hij zweet als een andreger (sjouwerman, opperman).

308. Dat werk kan hij gemakkelijk doen: dat is geen ledebrekerswerk (geen ledebraak, 't vraagt weinig inspanning, 't is een gemakkelijk werk). Nee, dat is geen ledebreken (geen ledebraken, men wordt er niet vermoeid van).

309. Komende zondag gaan we met onze schoolgaande kinderen naar een speeltuin. Ze kunnen dan hun tuul 'ns fijn uittulen ('ns heerlijk zich uitleven door veel beweging en drukte-maken).

310. Hoe sta je met de schoonmaak?
O, 't loupt op 'n ofsnaier ('t loops naar 't eind, 't is bijna gedaan).

311. Die man heeft in z'n gezin niet veel te forten (in te brengen, te zeggen).

312. Dat-ie een grote mond tegen me zou opzetten, dat was 'k wachtende (dat verwachtte 'k, daar rekende 'k op).
Hij speelde dan ook op as de rouk (hevig, heftig).

313. Zij is al veel jaren bij ons in betrekking. Toen ze bij ons kwam, lag 't volevlois ('veulenvlees', 't kenmerk van frisse jeugd) er nog op. Nu krijgt ze een rimpelige toet (gezicht).

314. Wat komt daar nu allemaal door de dam (de poort, het damhek)? Laat 'k nou zeven onverdochtse (onverwachte, metverwachte) gasten (bezoekers, die het middag-eten bij ons gebruiken) krijgen!

315. Vroeger was-ie arm. Hij bementeneerde (bewerkte) z'n bedrijf zo goed mogelijk, maar hij had een zwakke gezondheid. Nu werken z'n kinderen mee in 't bedrijf en nu zie je dan ook, dat-ie flink koevereert (vooruitgaat, tot een zekere welstand komt).

316. Dat heb je niet goed gedaan. Ga 't maar overnuw (opnieuw) doen. Onderlest (laatst, onlangs) heb je dezelfde fouT gemaakt.

317. M'n ouwe bromfiets moet opgeruimd worden. Elke dag zit 'k er aan te madderen of: medderen (knoeien, klungelen, inspannend werken).
Dat gemadder (dat moeilijke werk) moet nu 'ns uit zijn.

318. Als er een pak snei (laag sneeuw) ligt, wat geeft dat toch een proest (smerige, natte boel), als het begins te dooien.

319. Doe je opgestroopte mouwen nu maar weer nei de leigte (naar beneden, omlaag).
Jongen, kom uit die boom, kom nei de leigte (naar beneden).

320. Ik ben op de suikerstikke (kraamvisite) geweest. Wat had m'n zus een pittig kloin purkie (een lief klein kindje) in de wieg.
Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstrane (in de bruidsdagen een glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar het haalt niet bij het geluk van nu.

321. Hij leefde niet gerust; hij wist maar al te goed, dat-ie z'n moeder verdriet aangedaan had. Hij had neiweet (gewetenswroeging, berouw).

322. Tante Aaf is de ene dag goed te spreken en de andere slecht. Je moet 't wat gunstig treffen, ze is erg bai de rulle (wisselend van stemming, niet gelijkmoedig). 't Is hop of drop (alles of niets, mooi of lelijk, ze vervalt in uitersten).
De verbouw van uiens (uien) is erg wisselvallig; hij kan veel geven en hij kan ook veel nemen; 't is hop of drop (alles of niks).

323. Hoor 'k vader thuiskomen?
Ik denk van al (wel).

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.