Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 152-153

Westfriese spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen (10/10)

Je moete je niet uitkleide voordat je te bed gane (men moet niet al voor z'n dood z'n gehele bezit uitdelen aan z'n latere erfgenamen, maar voldoende reserve houden).

Die kleine dreumes weet op 'n urt (precies, heel nauwkeurig) wanneer z'n vader 's middags thuiskomt.

M'n jurk wordt zo vaal as 'n luis (verschiet van kleur, wordt erg vaal).

De mosk (mus) heb z'n vere nodig, maar de zwaan ook (de arbeider heeft z'n inkomen nodig om z'n gezin te onderhouden, maar de mensen in hogere betrekkingen met meer inkomen hebben dat hoger inkomen nodig om overeenkomstig hun opvoeding en stand te leven). (Zie nr. 880).

Beter er óm verlegen as erméé verlegen (meestal tot troost gezegd tegen iemand, die graag zou willen trouwen, maar geen man - of vrouw - kan vinden).

Dat was 'n toespraak van lik m'n vessie (slecht, onbetekenend, van slecht gehalte).

Hij heeft de kans gehad om met dat leuke meisje te trouwen. Maar hij wachtte te lang met het nemen van 'n besluit. Toen was 'n ander hem te vlug af. Hai heb 't veugeltje over 't touw hippe leiten ('n mooie kans ongebruikt voorbij laten gaan).

Die jongen is lui, men moet 'm voortdurend achter z'n vodde zitte (achter de broek).

't Volevlois loit 'r nag op (zie kalfskleeuwe).

Woinig volk, 'n lekker leven (tegengestelde betekenis van: Veel varkens maken de spoeling dun).

Jij binne bai die femilie de voordeur inkommen (zie: in de kas staan).

Vrouwereid en peerdestront binne wél goed, maar je moete ze derekt gebruike, aars verskrale ze (bij te late aanwending verliezen ze hun effekt, ze zijn maar korte tijd werkzaam).

Is ie 'n kennis van je?
In spot wordt geantwoord: Nee, niet bepaald, maar we hewwe vroeger nag 'rs bai dezelfde boer waai haald (we hebben elkaar maar 'n heel enkele keer ontmoet).
De boerenleenbanken moeten er voor waken, dat zuur waai borg tekent voor karremelk (dat de ene onvermogende, borg zegt voor de andere).

Warskippers en vis luchte (ruiken) maar drie dage fris. Vgl. nr. 22.

Ik heb 't zo drok as 't waswoif zie: barbier mit ien klant)

We krijgen waarschijnlijk harde wind: de schoolkinderen hewwe de wurvel in de kop (zijn erg druk en luidruchtig).
Als 't op deze manier niet gaat, dan moeten we aarsom mit de wiele (dan moeten we 't op 'n andere wijze proberen, 't van 'n andere kant bekijken).

Voetballen, dat is z'n windje (z'n hobby).

Die man is ijverig en voor z'n taak berekend. Jammer dat ie van tijd tot tijd 'ns over de zelen slaat (zich bedrinkt en minder passende dingen doet).

Hai gebruikt soms waarde as worste, maar niet zo vet (hij gebruikt minder beschaafde woorden en bluft en overdrijft).

Die moeder van dat grote gezin heeft jaren lang dag en nacht moeten werken. Nu is ze overwerkt. Geen wonder: 'n mins is gien zoilskuit (de mens kan niet onbeperkt werken, maar heeft z'n rust nodig, 'n mens is geen puthaak).

Die koopman is zwart in de bek (overvraagt schromelijk voor zijn koopwaar).

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.