Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 80-81

Woorden en uitdrukkingen: 515-525

515. Wat is alles opheden toch duur (nu, in deze tijd, vandaagaan-de-dag).

516. Is Tinus er al? Nee, maar démie of: deméé of: déimie komt ie wel (straks).

517. Is je man thuis? Nee, hij is even uitverdàn (even weg, even naar iemand toe).
Ik dacht dat ie vandaag niet meer terug zou komen maar op slot (tenslotte, eindelijk) kwam ie toch opperdàn (kwàm ie toch, hij bleef niet weg). Voor die historische optocht hebben ze alle ouwe kleren weer opperdàn gehaald (te voorschijn).
Waar woont Kramer? In dat huis in Noord-Scharwoude, dat wat inverdàn staat (iets achter uit, iets verder van de weg dan de huizen aan weerskanten).
De boerderij van Piet Kruyer op Zuid-Spierdijk staat flink uitverdàn (naar voren, dichter bij de weg dan de huizen aan weerszijden).

518. Je hebt wel niet veel zin in je studie, maar je moet 't op 'n echter (voortaan, in 't vervolg) met regelmaat proberen te doen.

Afbeelding pagina 80

519. 't Is buiten verlegen koud (heel erg).
Ik vind dat liedje verlegen mooi.
Neeltje lust verlegen graag paling.
Opm.: 'Verlegen' is wel Ned. maar betekent dan: bleu, bedeesd, beschroomd. Die jongen is zó verlegen dat ie geen meisje durft vragen.

520. Ik zal nog even m'n schoenen poetsen en dan is 't bedàt (intussen) tijd voor de bus.
Je bent wel wat laat op kraamvisite; 't kind zou bedàt (intussen, bijna) kunnen lopen.
Ik dacht dat ik nog 'n hele tijd zou moeten reizen, maar ik was er bedàt al (bijna).
Opm.: Het gebruik van dit woord is zeer frekwent.

521. Hij is puur ziek (tamelijk, erg).
Dat heeft puur gekost (heel wat, tamelijk veel).
Bij het afscheid zaten de bruid en haar moeder puur te snoffen (tamelijk erg te snikken).
Opm.: 'Puur' betekent in 't Ned. zuiver, onvervalst, enkel bv. pure honing, puur goud, pure nonsens. Hij deed dat puur om te plagen. 't Woord wordt in 't Wfr. zeer veel gebruikt. Zie 497.

522. 't Is buiten onguur koud (heel erg, buitengewoon).
'Onguur' betekent in 't Ned. schrikwekkend: 'n Ongure kerel met 'n onguur gezicht.

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

524. Die man heeft hoegenaamd geen vrienden (bijna geen).
Opm.: Het woord betekent in 't Ned.: volstrekt niet, volstrekt geen. In 't Ned. zou bovenstaande zin dus betekenen: Hij heeft geen enkele vriend.

525. Hij kwam mitterhaast (bijna) nooit bij ons.
Zij is mitterhaast dertig (bijna).
Opm.: 'Metterhaast' betekent in 't Ned.: in haast, spoedig.

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.