Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 33-34

Woorden en uitdrukkingen: 157-175

157. Hij heeft zo'n iepekónterig vrouwtje (kleinzielig, klaagzaam, weinig doortastend).

158. Hoe is 't met je zieke moeder? O, die gerft weer wat op (die wordt langzaam-aan beter).

159. Je hewwe de skosse in de keel (je bent verkouwen tengevolge van 'n gevatte kou, bij 't schaatsen opgelopen).

160. De handel op de veemarkt was levendig; de skossen waren druk in de weer (de daghandelaars die op dezelfde dag kopen en verkopen).

161. Kan ie met z'n weekloontje rondkomen? Ik geloof 't wel, maar hij ruttelt ook nog wel 'ns wat (drijft nog wel 'ns 'n handeltje voor bijverdienste).

162. M'n tante is wel proper, maar ze is met haar werk nooit skoon-voor (nooit klaar, 't werk is nooit 'ns af). Wat erger is, met haar betalingen is ze ook nooit skoon-voor (nooit vrij van schulden).

163. Z'n vrouw heeft 'n gat in 'r hand (is verkwistend, 't geld verdwijnt onmerkbaar). Hij is gelukkig 'n diknek ('n rijk man) en zal dus door 't onvoldoende huishoudelijk beleid van z'n vrouw niet gauw over de reutels gaan of: met de billen door de broek raken (failliet gaan).

164. Hoe was 't vandaag op de markt, Arie?
Nou, eerst ging 't wel goed, maar later stropte de handel of: werd strouperig (de prijzen liepen terug, de handel was niet vlot, maar zwak, kalm of terughoudend). Gelukkig moet ik pas d'are week over (de week na de volgende week) varkens markten. Misschien is de handel dan beter.
't Spek (de vette varkens) gold ook niet best.

165. Ik heb m'n huis verkocht met 'n winst van tienduizend gulden. Dat was 'n oppertje ('n buitenkansje, 'n extraatje).

166. Tante Bet praat altijd over haar pijntjes en kwaaltjes. Moeder zegt dat het allemaal monepólie is (voorgewend, vermeend, niet ernstig te nemen).
Opm.: Monopolie betekent in 't Ned. 'alleenhandel', bv.: Die grossier heeft voor dat Duitse merk scheerapparaat het monopolie voor heel Nederland.

167. Alle handelsinstellingen zijn op winst uit, dat is ien toet mem (dat is allemaal hetzelfde).
Vgl. het Frans: tout de même.

168. Jan Wever is zo'n hoetelaar (scharrelaar, kleinhandelaar in alles-en-nog-wat).

170. Hij is 'n rijke boer, hij roist voor geen twee ton op (hij bezit meer dan dat bedrag).

171. De veehandelaar had duizend gulden voor m'n koe geboden en was weggelopen. Toen ik hem 'n uur later 'geluk geven' wou, rokte of: rukte hij (hij deed z'n bod niet gestand. maar bood lager).

172. Hoeveel moet je nog van me vangen (ontvangen)?
Heb je deze maand al vongen (je loon, je salaris, je pensioen al ontvangen)?
Deze week heb ik in m'n winkel ƒ 4000,- invongen (ontvangen).

173. 'Tijd is geld', zegt men. Daar is veul van an (grotendeels waar).

174. Op de Hoornse koemarkt waren onder de kooplui heel wat zuienaars (zuiderlingen, mensen uit de zuidelijke provincies).

175. Men vroeg voor dat huis in de Sloeierd (Slootgaard) ƒ 50.000,-. Dat was ver boven m'n prik (de prijs die ik er voor zou willen geven).
Vgl. met 't Franse woord 'prix' (prijs).
Opm.: Wel Ned. is: Ik heb 't voor 'n prikje in handen (voor 'n laag bedrag). Ook is Ned.: Hij weet 't op 'n prik, heel nauwkeurig).

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.