Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Hé, is dat Westfries? » Pagina 13

Woorden en uitdrukkingen

De lezer zal opmerken dat de meervouds-n van de zelfstandige naamwoorden en de buigings-n van de werkwoorden, alsook de n van de onbepaalde wijs (infinitief), veelal wèl afgedrukt staan, terwijl ze niét altijd uitgesproken worden. We besloten hiertoe omdat dit ook in het Algemeen Nederlands (in het vervolg afgekort tot Ned.) plaats vindt. In de Westfriese Schetsjes zijn deze n's geplaatst of weggelaten naar gewestelijk gebruik. Bedoelde slot-n wordt in 't Westfries uitgesproken:

 1. 1. Als te of (he)'t onmiddellijk aan de infinitief voorafgaat:
  Die man zit te melken.
  Je moete heen gaan te vragen.
  Hai is an 't fietsen.
  Het zingen gaat 'm niet best of.
 2. 2. In't algemeen na 'n voorzetsel:
  Van dichten en toneelspeulen heb ie gien keis eten, maar in voetballen munt ie uit.
  Deur werken allien wor je niet gauw raik.
 3. 3. Als't de n van een sterk voltooid deelwoord is, ook als dat deelwoord wordt gebruikt als bijvoeglijk naamwoord:
  Hai is vertrokken, maar ik weet niet wanneer ie ankommen is.
  Ik had 't niet opmurken of: opmorken.
  Weerom hewwe ze dat kind sloegen?
  Ik heb nag gien geld vongen.
  De vertrokken troin. De gezongen liedjes.
  De versleipen toid. 't Gegraven slootje.

Het voegwoord 'en' wordt meestal uitgesproken als in, maar om vergissingen met het voorzetsel 'in' te voorkomen, hebben we het voegwoord 'en' niet 'vertaald'.
De afkorting Wfr. wordt gebruikt voor Westfries, Westfriese en Westfriezen. W.F. staat voor West-Friesland.
Alvorens tot lezing van het hierna volgende over te gaan, Verzuime men niet, kennis te nemen van de inhoud van het 'VOORBERICHT' bij de eerste uitgave.

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.