Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Geschiedenis van West-Friesland » Hoofdstuk I » Pagina 8-9

De vroegste geschiedenis van Westfriesland tot de onderwerping (1/12)

Vroege berichten over bewoning van Westfriesland zijn uiterst schaarsch en als we de kaarten bekijken, die Mr. G. de Vries 1) en daarna Dr. A. A. Beekman 2) gereconstrueerd hebben van dit gewest zooals het er in 1288 en ± 1300 uitgezien moet hebben, dan zijn we eigenlijk verwonderd, dat in dit land vol poelen en plassen al zooveel dorpen waren.

En toch zijn te Zandwerven bij Spanbroek door Prof. Dr. A. E. van Giffen 3) scherven gevonden afkomstig van een nederzetting van ± 1800 v. C. op de daar aan de oppervlakte komende zandlaag. Het is zeer wel mogelijk, dat ook op andere plaatsen nog sporen van prae-historische bewoning voor den dag zullen komen.

De oudste geschiedenis der Westfriezen is er een van voortdurenden strijd, strijd tegen het water en strijd om onafhankelijk te blijven van de Hollandsche graven. De eerste moet belangrijker in hun bestaan geweest zijn dan de tweede, want lang na hun onderwerping duurde hij nog voort. Ontelbaar zijn de watervloeden en dijkbreuken, die steeds weer de streek teisterden en tot de droogmaking van de Zuiderzee eischten de dijken een voortdurende waakzaamheid. Toch was het water ook weer hun bondgenoot; het land was geheel door water omringd, eigenlijk was het een eiland en deze gesteldheid maakte het den bewoners gemakkelijk een aanvaller buiten het land te houden.

In het Noorden en Oosten werd Westfriesland omspoeld door de Zijpe en de Zuiderzee, in het Zuiden lagen de groote meren de Beemster en de Schermer.

1) De kaart van Hollands Noorderkwartier in 1288.
2) Geschiedkundige Atlas van Nederland, I Holland's Noorderkwartier.
3) A. E. van Giffen, Die Bauart der Einzelgräber.

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.