Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout » Pagina 189-190

Een kijkje in de geschiedenis van Schellinkhout

Geraadpleegde archieven en literatuur

Gemeentearchief Schellinkhout
Archief der hervormde gemeente Schellinkhout
Stadsarchief Hoorn
Archief Drechterland
Gemeentearchief Amsterdam:
-notariële archieven

Rijksarchief Haarlem:
- oud-rechterlijk archief Schellinkhout (inventarisno. 4767 t/m 4793)
- oud-rechterlijk archief Wijdenes (inv. no. 4804)
- notarieel archief (inv. no. 381. 382 en 2035)
- doop-, trouw- en begraafboeken Schellinkhout (inv. no. 5)

Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage:
- Resoluties der Staten-Generaal
- Archief van de Leenkamer van Holland
- Archief van de Rekenkamer
- Archief van de Staten van Holland
- Inventaris Goldberg

Rijksarchief Utrecht:
- Archief van het Domkapittel

Aa, A. J. van der, Biografisch Woordenboek, 1869
Aa, A. J. van der, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, 1847
Bakker, Prof. Dr. D. L., De geschiedenis van het rund, artikel in 'Rundvee', 1948
Berg, Herma M. van den, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel VIII, De Provincie Noordholland, tweede stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen,
's-Gravenhage 1955
Bloys van Treslong Prins, Mr. P. C. en Belonje, Mr. J. Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, 1931
Brander, Jan, Jan Mayen in verleden en heden, Middelburg 1955
Brandt, Geeraerdt, Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen, Hoorn 1747
Brandts Buys, L., De landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier, Arnhem 1974
Bruin, C. Noordhollandsche Arkadia, 1732
Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap XXIX, 1908 O'Callaghan. E.B. (M.D.), History of New Netherland, 1848
Dillen, J.G. van, Sumiere staat van de in 1622 in de provincie Holland gehouden volkstelling. In: Economisch-historisch jaarboek XXI, 1940
Droog, M. P. R., Ooster- en Wester-Blokker en Schellinkhout. In: Bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel XXXIII
Goede, Mr. A. de, Swannotsrecht, Westfriesche Rechtsgeschiedenis, deel I Hamaker, Dr. H. G., De rekeningen der grafelijkheid van Holland onder het Henegouwsche huis, Utrecht 1876
Heeringa, K., Bronnen tot de geschiedenis van de Levantsche handel, 1910
Historisch Genootschap Oud West-Friesland, de bundels: III, IV, XI, XIII, XXIV, XXVI
Holland, regionaal-historisch tijdschrift, 8e jaargang no. 3
Hylkema, Dr. C. B., Stichtelijke Verzen van Jan Luyken, Zaandam 1904 Jaarboek Centraal Bureau voor de Genealogie, 1955
Jonge, J. K. J. de, De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië, 1862-1863
Joosting, Mr. J. G. C. en Muller, Mr. S. Hzn., De proosdij van West-Friesland, 's-Gravenhage 1924
Karsten, G., Noordhollandse plaatsnamen, 1951
Koster, P., Hoorn in de Middeleeuwen, Amsterdam 1929
Laan, P. H. J. van der, Oorkondenboek van Amsterdam tot 1400, Amsterdam 1975
Luyken, Jan, Het oevloeijend Herte, Haarlem 1747
Mieris, F. van, Groot Charterhoek
Muller, Fz., Mr. S., Geschiedenis der Noordsche Compagnie, 1874
Muller, Fz,. Mr. S., De reis van Jan Cornelisz. May naar de IJszee en de Amerikaansche kust 1611-1612, uitgave Van Linschotenvereniging 1909
Noordeloos, P., Helling van precarien in Westfriesland. In bijdragen tot de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel I en I.I
Noordeloos, P., Geschiedenis van den polder Het Grootslag, Grootebroek 1946
Oudheden en gestichten van Amstelland, Noordholland en Westvriesland, 1722
Poel, J. M. G. v.d., De landhouwenquête van 1800. Meegedeeld in Historiae Agriculturae I, 1953
Poelman, H. A., Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel
Pols, Mr. M. S., Westfriese Stadrechten, 's-Gravenhage 1885 en 1888
Posthumus Meyjes, R., De reis van Joris van Spilbergen, 1952
Reitsma, J. en Veen, S. D. v.d., Acta der Provinciale en Particuliere Synoden gehouden in de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, Groningen 1892-1899
Schilstra, J. J., In de ban van de dijk, Hoorn 1974
Smit, Dr. H. J., De rekeningen der Graven en Gravinnen uit het Henegouwsche Huis, 1929
Speelwagen, deel III, 1948
Tangelder, F. B. M., Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing, 1585-1602, Den Haag 1972
Tiele, P. A., Nederlandsche Bibliografie van Land- en Volkenkunde, Amsterdam 1884
Tiele, P. A., Memoires Bibliografiques des Journeaux des Navigateurs Hollandaises
Unger, Dr. W. S., Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Frankrijk, (supplement), 's-Gravenhage 1942
Velius, Theodorus, Chronyk van Hoorn, 4e druk, 1740
Vries, Mr. G. de, Het dijks- en molenbestuur in Holland's Noorderkwartier, Amsterdam 1876
Wassenaer, Historisch Verhael
Winkelman, Dr. P. H., Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen, 1971
Woude, A. M. v.d., Het Noorderkwartier, Wageningen, 1972
Wijn, J. W., Het Staatse Leger, deel VIII, band I, 's-Gravenhage, 1956

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.