Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Dokter in West-Friesland » Pagina 138-140

Bibilografie

Overzicht van de geschriften van G. C. van Balen Blanken

Afkortingen: W.F.O.N. = West-Frieslands Oud en Nieuw, iaarboek van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Hist. Gen. O.W.F. = Historisch Genootschap Oud West-Friesland.

A. PROZA

I. Geheel of ten dele in dialect

Goeije dag samen; W.F.O.N. II (1928), blz. 3.
(van Van Balen Blanken tezamen met K. Ruijterman) Voorwool'd voor de bundel.
O Greta, Greta main; W.F.O.N. II, blz. 155-158. (alleen de gesprekken zijn in dialect).
Voorrede tot W.F.O.N. III (1929), blz. 3.
(deze is geschreven door 'De gehaimskraivers', waartoe hoogstwaarschijnlijk Van Balen Blanken behoorde).
Een Zondagavondvertelling uit de 19de eeuw; W.F.O.N. III (1929), blz. 180-188 (alleen de gesprekken zijn in dialect).
Te gast; W.F.O.N. IV (1930), blz. 65-72. (vertelling in dialect).
Doe varkens goed dan kriig je spek; W.F.O.N. XIV (1940), blz. 68-73 (vertellingen, waarbij de dialoog ten dele in dialect is). Geschreven onder het pseudoniem Dr. Soherpenzeel.
Uitgehaald; W.F.O.N. XV (1940), blz. 192-198 (vertelling in het Nederlands met een enkele directe rede in dialect). Maakt deel uit van Etsen en Schetsen door Dr. Scherpenzeel. Verscheen posthuum.
Simon Tuytel; alleen in handschrift aanwezig ter boekerij van het Hist. Gen. O.W.F. Vertelling die deel uitmaakt van Etsen en Schetsen door Dr. Scherpenzeel (gesprekken ten dele in dialect).
Juffrouw van der Voort; tweede vertelling uit bovengenoemd handschrift, eveneens deel uitmakend van Etsen en Schetsen door Dr. Scherpenzeel (gesprekken ten dele in dialect).

II. In het Nederlands

Loterij-ervaringen; W.F.O.N. I (1928), blz. 38-42 ('vertellinkje').
Graf-monument in de Ned. Herv. Kerk te Spanbroek; W.F.O.N. II (1929), blz. 99-100 (korte beschrijving van het grafmonument van Daniel van Gheel).
Uit Medemblik; W.F.O.N. II (1929), blz. 146-149 (vermelding van een schoorsteenstuk van een kamer in het stadhuis).
Op je stoel door West-Friesland; W.F.O.N. III (1929), blz. 142-154 (geïllustreerde beschrijving van diverse dorpen: Westwoud, Hoogkarspel, Lutjebroek, Grootebroek, Bovenkarspel, Broekerhaven).
Uithangborden van herbergen, W.F.O.N. III (1929), blz. 162-163 (vermelding van rijmpjes).
De Voornaald; W.F.O.N. IV (1930), blz. 44 (anekdotische historische beschouwing).
Oostwoud's Opbloei; W.F.O.N. IV (1930) blz. 79-80 (artikel).
Op je stoel door West-Friesland; W.F.O.N. IV (1930), blz. 150-168 (beschrijving van de dorpen Schellinkhout, Wijdenes, Hem en Venhuizen).
In memoriam Jb. de Jong; W.F.O.N. VI (1932), blz. 5-6.
In memoriam D. Smit; W.F.O.N. VI (1932), blz. 153.
Voorrede tot W.F.O.N. X (1936), blz. 3.
Kerken en torens, uitg. van het Rist. Gen. O.W.F.
Westfriesche folklore; W.F.O.N. X (1936), blz. 112-118 (artikelen over 'Porcelein' en 'Dovers').
De omroeper; W.F.O.N. X (1936), blz. 146 (ongesigneerd artikeltje: plaatsnaam en stijl maken Van Balen Blankens auteurschap hoogstwaarschijnlijk).
Folklore: W.F.O.N. XI (1937), blz. 176-179.
Op je stoel door West-Friesland: W.F.O.N. XI (1937), blz. 195-214 (geïllustreerde beschrijving van Zuidscharwoude, Noord-Scharwoude en Oudkarspel; niet ondertekend, maar uit W.F.O.N. XIII, blz. 264 kan men opmaken dat Van Balen Blanken waarschijnlijk de auteur is).
Een operatie van hazelip in de achttiende eeuw; W.F.O.N. XIII (1939), blz. 185 (geen artikel, maar afschrift van een akte uit 1773).
De Langedijker dorpen; W.F.O.N. XIII (1939), blz. 264 (aantekening over twee oude kisten in het raadhuis).
't Goede hart door Dr. Scherpenzeel (Etsen en Schetsen); W.F.O.N. XVI (1941), blz. 157 (posthuum verschenen).

Volgens het inhoudsregister na bundel XV (1940) is het artikel De familie Commandeur 100 jaar Burgemeester van Wognum ook van Van Balen Blanken; W.F.O.N. IX (1935), blz. 177-183. Op grond van de stijl en de ondertekening op blz. 184 betwijfel ik dit.

B. POEZIE

I. In dialect

Raintje; W.F.O.N. I (1926), blz. 97-99 (verhalend gedicht van 10 strofen). Bekroond door het Hist. Gen. O.W.F., zie W.F.O.N. IV, blz. 17.
Main dat maidje; W.F.O.N. II (1928), blz. 174 (8 strofen).

II. In het Nederlands

West-Friesland; W.F.O.N. I (1926), blz. 51 (4 strofen). Ook opgenomen
in W.F.O.N. I (1926), blz. 57 (2 strofen).
Y-rijm op West-Friezendag; W.F.O.N. III (1929), blz. 61 (4 strofen). Op West-Friezendag; W.F.O.N. III (1929), blz. 112 (4 strofen).
Aan ... Mejuffrouw Belo van der Velde te Medemblik ... ;
W.F.O.N. V (1931), blz. 63-64 (7 strofen).
Aan Oud-West-Friesland; W.F.O.N. VII (1933), blz. 3 (voorrede voor de bundel, 3 strofen).
West-Frieslands Oud en Nieuw; W.F.O.N. IX (1935), blz. 3 (voorrede voor de bundel, 3 strofen).
Kom wanhoop niet, door Dr. Scherpenzeel; W.F.O.N. XIV, blz. 74 (posthuum; 5 strofen).

C. TONEEL

Een nacht in 't cachot, episode uit het studentenleven, Zutphen 1889. Blijspel.
'n Vreemde eend in de bait of Vraijen is laijen; gedrukt bij Drukkerij 'West-Friesland' - Hoorn. Bekroond door het Hist. Gen. O.W.F. (zie W.F.O.N. IV blz. 14-18 juryverslag). Eenakter in dialect.
Aafje van 't Zand. Bekroond door het Hist. Gen. O.W.F. Zie W.F.O.N. IV blz. 17 juryverslag). Tekst door mij nergens gevonden. Waarschijnlijk in dialect.
Een folkloristische Kraamvisite; W.F.O.N. V, blz. 19-37. Eenakter in dialect.
Een lach en een traan; uitgegeven door de N.V. Drukk. 'West-Friesland', Hoorn 1932. Bekroond door het Hist. Gen. O.W.F. (zie voor verslag W.F.O.N. VII, blz. 18). Toneelspel in dialect in drie bedrijven. Zie ook W.F.O.N. XV, blz. 39.
'n Ouwerwisse boerebaker; W.F.O.N. XI (1937), blz. 180-183. Folkloristische voordracht in dialect.

Literatuur over G. C. van Balen Blanken

Het is ondoenlijk alle kranten- en tijdschriftartikelen die in de loop van tientallen jaren over Van Balen Blanken zijn verschenen, op te sommen. Het heeft ook weinig zin, eensdeels, omdat ze vaak van weinig betekenis zijn, anderdeels, omdat men ze meestal toch niet meer kan vinden. De voornaamste zijn in deze levensbeschrijving in voetnoten vermeld.
Aardig, maar uiteraard voorzichtig te gebruiken voor zover het exacte gegevens betreft, is de roman die op de dokter is geïnspireerd, van Tac. Broersen: Rijtuig voor (Uitg. N.V. West-Friesland, Hoorn 1946). Dat de schrijver inderdaad aan Van Balen Blanken heeft gedacht, blijkt o.m. uit het lofdicht dat er in geciteerd wordt. Zie ook blz. 28 en blz 29 van onze levensbeschrijving.

Van Balen Blanken komt enige malen ter sprake in W.F.O.N., nl. in diverse herdenkingsartikelen in XIV (1940), blz. 3-80; Bundel XV (1940) blz. 19 vlgg.

Voorts o.a. in het tijdschrift in Noord-Holland nl. in
Jrg. III, blz. 40;
Jrg. IV, blz. 178 (laatste alinea).

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.