Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Dokter in West-Friesland » Pagina 133

Een operatie van hazelip in de achttiende eeuw 1)

Wij Burgemeesteren Scheepen en Regenten tot Winkel gelegen in Noord Holland attesteere mits deesen dat voor ons verscheenen is Geertje Mijnders jonge Dochter, oud … jaere dewelke verklaerden en gelijk ons ook wel weesenlijk bekent is,
Dat Sij Geertje Mijnders met een Hasemond of wolfsmonde geboore en voor alle menschen een afschuwe geweest is, en daer meede sig vervoegt na den Heer Jurgens Dettes operateur en medicus wonagtig tot Zaendam. Om geholpen te worden, den welke ook in Presentie van Cherurgyns en andere omstanders haer gemelde mond heeft te saemen gevoegt en binnen 5 dagen aen malkander geneesen, So dat tans volkome een welgeschapen mond heeft selfs sonder eenig merkelijke litteek of ongemak.
So hebbe wij op versoeke van bovengenoemde niet konne nalate dit tot een getuigschrift aen bovengemelde operateur Jurgens Detter te geven om also ingevalle andere mogte begeerig zijn sig van dito gebreeke te laete herstellen.
Sulks de waerhijd sijnde hebbe wy met onse eygen hand ondertekent en met onse Dorpssegel bekragtigt.

Actum
winkel den May
1773.

G. C. van Balen Blanken.

1) West-Frieslands Oud en Nieuw XIII, blz. 185. Zonder nader commentaar afgedrukt. Men ziet hierover ook blz 41 van ons boek.

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.