Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Boeken » Dokter in West-Friesland » Pagina 125

Historische portretten: De omroeper 1)

De omroeperTot de plattelandsberoepen, die langzamerhand tot de folklore gaan behoren, kan dat van omroeper mee gerekend worden. Z'n luid uitgeroepen mededelingen werden vooraf door enige bekkenslagen aangekondigd en betroffen gewoonlijk verloren voorwerpen, tussentijds uitgeschreven vergaderingen, verkopingen, boelhuizen en mondelinge advertenties, waarbij allerlei gepresenteerd werd.
Op zo'n hoogwaardigheidsbekleder kan Bovenkarspel nog trots gaan, hoewel 72 jaar oud, vervult hij zijn plichten op verdienstelijke wijze. Zijn plichten? Ja, want zijn betrekking is een gemeentelijke, waartoe hij door het gemeentebestuur is aangesteld en officieel benoemd is, al is er ook geen salaris aan verbonden. Maar .... zou hij zich door het gemeentebestuur iets opgedragen zien, dan zou dat afzonderlijk worden vergoed, zoals iedere lastgever dat gewoon is te doen. Elke rondroep door het gehele dorp, Broekerhaven inbegrepen, kost gewoonlijk ƒ 2,50. De tegenwoordige dignitaris is langs tal van sporten op zijn levensladder tot zijn huidige hoge positie opgeklommen. Begonnen als melkjongen, vervolgens bakkers-, boeren- en slagersknecht, schapenknipper, postloper, kelner, nachtpolitie, ziekenverpleger, katers- en reuenoperateur, tramkoetsier, bij de spoor, remmer, rangeerder, zaalknecht, 'Zwiets' ok hondenslager, bokkenhouder, losse schoonmaker, werkman bij de gemeentelijke dienst en niettegenstaande al die functies kan hij voor geen enkel pensioen in aanmerking komen. Gelet op z'n voorbeeldige gezondheid en z'n nog marechale houding, heeft hij 't gelukkig ook niet nodig. Zoals zijn heel niet geflatteerd conterfeitsel kan doen blijken.

1) West-Frieslands Oud en Nieuw X (1936), blz. 146.
Hoewel het stuk niet ondertekend is, menen we veilig te mogen aannemen, dat Van Balen Blanken het geschreven heeft: de plaats waarop het slaat, en vooral ook de stijl maken het wel heel waarschijnlijk.

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.