Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 485

Register: Schagen

- arbeiderswoningen 100
- armen 382
- armmeester 380
- Avendorp, zie terpen algemeen
- bedeling 383
- Begijnenlaan 314
- beleend 231
- Beurs, De, café 257
- bioscoop 270
- boerderijen 89
- boeren 60
- brand 109
- brandspuit 91
- burgemeester 48, 83, 89, 174
- dansgroep 268
- Centrum, 't, hotel 86
- chirurgijns 373, 380
- Cronijk van Schagen 84
- dokter 89
- Euphonia, zangvereniging 359
- ‘fistelpot-spreekuur’ 300
- gasthuis 372
- gemeentereiniging 305
- gevangenis 86, 92
- Gracht 92
  demping 94, 100
  Gedempte Gracht 86, 94, 100
  Hoogzijde 20, 92, 94, 100
  Laagzijde 94, 100
- harddraverij 266, 410
- haven 37, 96, 324
- heer(lijkheid) 15, 86, 159, 279
- Heerenstraat 23
- Heilige Geestmeesters 372
- Heremetijdje, café 23
- Hoep 17, 305
- Hollandsche Maatschappij van Landbouw 278
- Hoogzijde, zie Gracht
- huiszittende armen 382
- inwonertal 102, 282, 374
- kaasfabrieken 218, 286
- kaart 15
- kanaal 53, 98, 99
- kapper 306
- kasteel 15, 21, 86, 112, 116, 159, 241, 461
- kegelbaan 398
- kerk
  Hervormde kerk/Grote Kerk 86, 102, 109, 111, 116
  houten kerk 108
- kermis 256, 257, 356
- keuveltjesavond 251
- Kleine Winkel, De 23
- klooster 19
- kroniekschrijver 84
- Kroone, horlogerie 94
- Laan 285
- Laansloot 314
- Lagedijk 63
- Landbouwstraat 270
- Lauriestraat 100
- Loet 40, 89, 242, 302
- Lycurgus(-Advendo), gymnastiekvereniging 393, 395, 408
- Magnus(buurt) 99
- Ridder 228
- markt(plaats), zie ook Westfriese Markt 15, 46, 50, 86, 96, 97, 99, 102, 217, 278, 291
  kaasmarkt 86, 287
  paardenmarkt 86
  veemarkt 278, 289
  weekmarkt 290
- Markt 83, 86, 100, 102, 111, 257
- Merz, kaashandelaar 20
- messenmakers 97, 284
- molen
  korenmolen 283
- Molenstraat 97, 100, 306
- museumboerderij, zie Vreeburg
- Nieuwe Laagzij 100
- Noord 44, 88, 194
- opgravingen 10
- Oudshoorn, café 305
- PaasveetentoonstelIing 51, 216, 267
- pastoor 114, 115, 383
- plunderingen 91, 228
- Posthoorn, De, café 102
- rechtbank 116
- Roode Leeuw, De, café 218, 259, 427
- Royal, Theater, zie bioscoop
- Schager bier 86
- scheepvaart 37
- schout 426
- Sint Christoforus, heilige 116
- Slot, zie kasteel
- spinbaan 383
- stads(meester) 380
  muren 86
  omroeper 303
  poorten 86
  rechten 83, 159
- Schagen, voetbalvereniging 404
- Stationskoffiehuis 306
- tolhek 44
- terpen 61, 206
- touwslagerij 88
- vaarsloten 314
- veldwachters 305
- verbanningsoord 138
- vervoer
  beurtschepen 40
  busonderneming 53
  spoorlijn 48, 383
  Spoor- en Trammaatschappij Wieringen-Schagen 54
  station 48
  tram 51, 140, 142
  veerdienst 43
  waterweg Schagen-Alkmaar 40
  weg Schagen-Alkmaar 54
- villa Scagha 102
- Vincentiusvereniging 383
- Vreeburg, museumboerderij 207, 355
- vroedschap 380
- vroedvrouw 380
- vrouwelijk raadslid 456
- Waag 86, 276
- weeshuis 378
- Westfriese Markt 52, 268
- Wiel, De, zwembad 265
- woningbouw 102
- Zangersfeest 270, 272
- zeevaart 324
- ziekenhuis 387
- zouaaf 122


Zuid-Scharwoude, een van de vier kernen van de Langedijk, lag in het Rijk der 1000 Eilanden. In het waterrijke gebied waren natuurlijk veel bruggetjes. (CM)

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.