Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 484-485

Register: Medemblik

- Achterom 87, 122, 303
- Admiraliteitshuis 336
- arts 385
- Bagijnhof 87
- begrafenisrituelen 312
- bevrijding 245
- boerderijen 89
- Brake, polder 426
- Brakeboer, café 404
- Brakeweg 95
- brand 20, 89, 90, 91
- brandschatten 232
- Breedstraat 100, 191
- burcht, zie Radboud
- burgemeester 64, 87, 166
- busdienst 53
- carillon 101
- conservenfabriek 294
- Cronijk van Medenblik 84
- Crescendo, fanfare 363
- Dam 89, 93, 165
- dijk 30
- dijkaanleg 77
- draverij 3
- DVO, voetbalclub 404
- dwangburcht, zie Radboud
- grachtendemping 100
- gravure 327
- Groene Singel 404
- handelsplaats 155, 419
- handelsroute 275
- harddraverij 266, 410
- haven(plaats) 17, 18, 83, 87, 89, 98, 100, 102, 277, 340, 342
  Eilands- of Pekelharinghaven 95, 336
  Oosterhaven 87, 98, 100, 276, 327
  Pekelharinghaven 95, 102, 276, 336
  Westerhaven 66, 93, 98, 121, 187, 315
- houthandel 326
- ijsvermaak 266, 400
- inwonertal 97, 282, 325
- jollenbouwer 356
- kaart 89, 234, 325
- kaasexport 286
- kanaal 53
- kasteel, zie Radboud
- Katrijne-convent 377
- Keern 95
- kerken
  Bonifatiuskerk 98, 101, 109
  Doopsgezinde Kerk 120
  Joodse gemeente 122
  Kerk onder 't Kruis 126
  kerktoren 90
  Lutherse kerk 121, 315
  Martinuskerk 98
  synagoge 122
  Westerkerk 114
- Kerksteeg 101
- kermis 193, 249, 251
- klooster 93, 377
- Koggenhuis 66
- koopvaardijschip 342, 344
- krankzinnigengesticht 98, 170, 356, 382, 387
- kruidenloper 381
- Luchtsport, De, postduivenvereniging 414, 416
- Marine, Koninklijk Instituut voor de Marine 91, 97, 338
- marinewerf 284, 337
- markt(plaats) 374
  Kaasmarkt 286
- Medemblikker Tolhuis 33, 35, 44
- Medenblik, oudheidkundige vereniging 98
- mensenredder 358
- MFC, voetbalclub 404, 405, 413
- molen
  Amerikaanse windmolen 76
  korenmolen De Herder 98, 247
  poldermolens 68, 69
- Moppen 138
- munt 23, 122, 161, 283, 419
- Noorderdijk 78
- Noordsche Compagnie 93
- Nut, Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 357


Langs het Noordhollands Kanaal ter hoogte van Koedijk loopt de Westfriese Omringdijk. Bij de aanleg van het kanaal in de 19de eeuw is de dijk grotendeels afgegraven. (CM)

- onderwijs
  Fröbelschool 191
  kleuterschool 191
  school 356
- Oosterdijk 328
- opstand 21, 22
- Oudevaartsgat 276, 294
- overstromingen 92
- plunderingen 89, 91
- Poorthuis 98
- proost 111
- provinciaal ziekenhuis, zie krankzinnigengesticht
- psychiatrische inrichting, zie krankzinnigengesticht
- Raad van Voogdij 378
- Radboud 14, 15, 20, 62, 87, 91, 103, 158, 236, 421
- scheepsregistratieteken 338
- schippers 323, 331
- Sint Maartensdom 114
  gesticht (weeshuis) 186
  verzorgingshuis 94
- sociëtiet 100
- Sport, cafe 356
- stadhuis 90, 93, 165, 166
- stadsmuren 94
- stadsomroeper 303
- stadspark 29
- stadspoort:
  Westerpoort 235
- stadsrechten 17, 83, 89, 165
- stadstekenaar 217
- stoomgemaal 68, 76
- straffen 161, 236
- Timmerwerven 66
- traankokerij 328
- tuinders 293
- Tuinstraat 120
- vaart naar Medemblik 278
- veenruggen 421
- veiling 294
- Vennoot, De, café 100
- vervoer
  spoorlijn/tram 49, 142
  stoomboot 340
  weg Enkhuizen-Hoorn 35, 44
- Vismarkt 276
- visserij
  ansjovisvangst 96
  walvisvaart 93, 102, 281
- VOC 327
- voetbal, zie ook bij afzonderlijke clubs 405
- vrijheidsstrijd 231, 237
- WM, voetbalclub 404
- watersportrecreatie 102
- Wees-Camer 378
- weeshuis 186, 377
  Burgerweeshuis 93, 377
  Gereformeerde Weeshuis 87, 185
- Westersingel 95, 404
- wethouder 311
- wiermuur 73
- woningbouw 102
- ziekenhuis, zie krankzinnigengesticht
- Zuiderhoofd 328
- zwembad 412


Inwoners van Opperdoes verzamelden zich omstreeks 1900 speciaal voor de fotograaf. (J. Putting, Opperdoes)

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.