Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 20: Register » pagina 483-484

Register: Hoorn

- Achter op 't Zand 378
- Achterom 89, 122, 383
- Achterstraat 92, 378
- Admiraliteit 337
- advocaat 307
- Allebé, gymnastiekvereniging 408
- Always Forward, voetbalvereniging 413
- apothekers 371
- Arbeidersbelang, woningbouwvereniging 99
- armenzorginstellingen 375
- arrondissement 382
- arts 380, 385
- Avondlicht 384
- Baadland 268
- Baars, De, hengelsportvereniging 396
- Bad- en Zweminrichting, Hoornsche 178, 179, 412
- bakkers gilde 88
- Bank van Lening 388
- banmeester 445
- bedeling 382
- behangselfabriek 26, 42, 378
- behangsels, beschilderde 378, 428
- Berkhouterweg 121
- bevrijding 245, 246
- bierhandelaren(handel) 276, 282
- Biersluis 273, 275
- biljarten 412
- Binnenluyendijk 410
- boekhandel, zie drukkerij
- boerderijen 304
- Bossuhuizen 22
- Botrelsteeg 275
- brand 90
- Breed 90, 289, 290, 291
- brouwerijen 275
- Brouwerijsteeg 275
- Buertmoer, stadsvoedvrouw 380
- buitendrinken 279
- Buitenluiendijk 279, 280, 403
- burgemeester 94, 155, 156, 160, 161, 164, 168, 235, 380, 387, 395, 427, 428, 444, 445
- Caïssa, schaakvereniging 409
- chirurgijn(sgilde) 369, 371, 379, 380
- cholera 385
- Chronijk van de stadt Hoorn 84
- Classis Hoorn 384
- concurrentiestrijd 42, 70, 71, 72, 97
- Croon van Sweden, De, herberg 354
- Dal 89, 92
- dauwtrappen 254
- Debutade, tekengenootschap 364
- dekenaat 110
- Diewermoer, stadsvroedvrouw 380
- Doelen, Hotel De, 387
- Doelenplein 413
- Draafsingel 192, 390
- draf- en renbaan 410
- Drieboomlaan 94, 244
- drukkerij/boekhandel 288
- Dubbele Buurt 134, 288, 289
- eenhoorn 104
- EHAV, Eerste Hoornse Accordeonvereniging 362
- Entre Nous, mandolinevereniging 362
- Euterpe, mannenkoor 451
- expeditiebedrijf 342
- ‘fistelpot-spreekuur’ 300
- floralia 267
- Foreestenhuis 429
- fotoclub 366
- Fransetijd 237
- Garegoedsboogerd, De 366
- garnizoen 239, 240
- gasthuis 388
- Gedempte Turfhaven 266
- Gekroondejaagschuit 289
- Geldelozeweg 404, 413
- gemeentebestuur 444
- geschiedschrijver 84
- gevangenis, zie ook Krententuin 92, 168
- goud- en zilversmeden 285
- Gouw 88
- Grote of Herensociëteit 398
- Grote Noord 84, 90, 119, 240, 242, 288
- Grote Oost 85, 94, 114, 316, 444
- Guertmoer, stadsvroedvrouw 380
- Haai, de 178, 179
- handelsstad 276
- handvesten 304
- harddraverij 266
- haven(plaats) 17, 45, 95, 277, 280, 336, 342, 365
  Binnenhaven 339
  Kielhaven 160, 279
- Havensteeg 126, 387
- HBS Marathon, atletiekvereniging 413
- Herensociëteit, zie Grote of Herensociëteit
- Hofdijk, rederijkerskamer 351
- Hollandia, sportpark 394, 395, 404, 413
- Hollandia, voetbalvereniging 404
- Hoofd 46
- Hoofdtoren, zie stadspoort
- Hoogerbeets, rederijkerskamer 351
- Hoornsche Hop, Het, zwemvereniging 412
- Hoornsche Revuegezelschap 352
- Hoornse Hop 239, 330, 413, 423
- Hoornse Vaart 39, 40, 43, 59, 72, 73
- Hoornvaarders 292
- horlogemakersvakschool 192
- HSV Sport, vereniging 403, 404
- Houten Hoofd 45, 339
- houten huizen 316
- houthandel 281, 326
- Huis ter Correctie 173
- huizen, aantal 26, 97
- industrieterrein 444
- inwonertal 23, 97, 282, 284
- ijsvermaak 266, 400, 401, 403
- IJzer- en houtwinkel, Goedkope 290
- Italiaanse Zeedijk 98, 121, 235
- Jeugdraad 197, 198
- joden 121
- Jozefhuis, Sint 383
- Kaap Hoorn 328
- kaashandelaren 287
- kaaspakhuis 286
- kaart 88
- kaatsen 408
- ‘Kalverstraat’ 95
- kegelbaan 398
- Keern 20, 62, 253
- kerken 377
  Cyriacuskerk 119
  Grote Kerk 89, 109, 115, 125, 240, 349
  Lutherse kerk 120, 124
  Noorderkerk 90, 108, 109, 115, 126, 127, 226, 227
  Oosterkerk 30, 31, 109, 114
  remonstrantse gemeente 118
  synagoge 122
- Kerkplein 92, 192, 388
- kermis 256, 257, 356
- Kersenboogerd 254
- Kersenboomgaard 254
- Kleine Noord 90, 294
- klooster 93, 373
  Sint Agnietenklooster 386
  Sint Ceciliaklooster 23, 122
  Sint Claraklooster 90
  Mariaklooster 233
- koekfabriek 283, 294, 296
- Koepoortsbrug 30, 31
- Koepoortsweg 94, 388, 390
- Korte Achterstraat 186, 377
- krankzinnigen 373
- Krententuin 168, 173, 246
- Kroniek van Hoorn 265
- kroningsfeest 268
- Kunst na Arbeid, harmonie 364
- lakennijverheid 281, 371, 373
- landbouwtentoonstelling 30, 31, 114
- landsheer 277
- Lappendag 259
- leprozen 253
- liedertafel, zie Sappho
- Lommerd, zie Bank van Lening
- luilak 254
- Maatschappij van Reederij en Koophandel ter Liefde van 't Algemeen, Vaderlandsche 26, 378
- markten 37, 50, 85, 277, 283, 374
  beurs 20
  kaasmarkt 209, 211, 278, 286, 287
  najaarsmarkt 290
  ossenmarkt 85, 207, 275
  paardenmarkt 257
  veemarkt/vetveemarkt 18, 217, 279, 289
  weekmarkt 290
  zaadbeurs 213, 291, 292
- Messchaert, concertstichting 451
- metselaarsgildehuis 89
- Mill Hili, congregatie/seminarie 121, 125
- missiehuis, zie Mill Hill
- Moederlijke Weldadigheid, Sociëteit van 382
- molen 281
- Mosterdsteeg 239
- munt (zie ook Westfriese Munt) 23, 161, 165, 283
- Muntstraat 93, 190, 259, 284
- Nadorst, De, herberg 261, 264
- Neêrlands Burgerwacht, schietvereniging 252
- Nieuwsteeg 95, 122
- Nieuwstraat 91
- Noorderplantsoen 451
- Noorderstraat 398
- Noordsche Compagnie 281
- Nut, Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 356, 357
- Nut en Genoegen, vereniging 264
- OLA, dansclub 358
- Onder de Boompjes 279
- onderwijs
  dansschool 258
  Franse school 192
  HBS 189, 190, 366, 443
  kerkschool 182
  Latijnse School 183, 189
  meisjesschool 192
  scholen 100, 182, 190
  Westfries Lyceum 395
- Oostereiland 168, 173
- Oosterpolder 445
- oproer 87, 156, 235, 237
- opstand 21, 22, 84, 156
- oranjevereniging 248
- Oud Hoorn, vereniging 366
- Oude Mannenhuis en Vrouwenhuis 92, 373
- Overnoord, veevoeders 290, 291
- overtoom 41
- Pakhuisstraat 93
- papierknipper 313
- Park, Het, schouwburg 270, 291, 352, 358, 365, 386, 412, 453
- Pietershof 373, 442
- Pompsteeg 378
- proost 111
- Proostensteeg 83
- Raamsloot 292
- Ramen 120, 121, 124
- rechtbank 83, 126, 157, 161, 172
- rederij 342
- rederijkersfeest 352
- rederijkerskamer 351
- Risdam 62
- Rode Steen 23, 24, 83, 84, 87, 89, 91, 93, 94, 126, 156 170, 172, 197, 216, 237, 268, 276, 278, 286, 316, 386
- Roode Angieren, De, rederijkerskamer 351
- Roskam, De, hotel 7, 264, 409
- Sappho, zangvereniging 264, 361, 362, 451
- scheepsbouw(-werven) 280, 281
- Scheepsjongens van Bontekoe 322, 323
- scheepsvaart 37, 374
- schietsport 399, 403, 409
- schippers 323, 332
- schout(sambt) 176, 232, 252, 428
- schouwburg, zie Het Park - schutterij 160, 170, 353
- Siebrichmoer, stadsvroedvrouw 380
- sigarenfabriek 289
- SintJans Gasthuis 388, 390
- Sint-Lazerushuis 253
- Sint-Maartenfeest 197, 198, 251
- Sint Pietershof 92
- Slag op de Zuiderzee, zie Zuiderzee
- Stad Hoorn, De, stoomschip 342
- stadhuis 84, 91, 156, 157, 165, 237, 278
- stadsbestuur 231, 233
- stadsgeneesheer 386
- stadsheelmeester 379, 386
- stadsmuziekmeester 361
- stadspoorten 100
  Hoofdtoren 98, 101, 323, 401
  Koepoort 235
  Noorderpoort 90
  Oosterpoort 92, 101, 102, 371
- stadsrechten 88, 159
- stadsvroedvrouw 380
- stadswal 235
- Stadsziekenhuis 388
- Statenlogement 23, 91, 165
- Statenpoort 245, 375
- straffen 236
- tapperijen 279
- tekenleraar 367
- Timmermansgildehuis 89
- Toelast, De, herberg 126
- Tweeboomlaan 123
- Veemarkt 89, 90, 290, 409
- Veermanskade 322, 323, 339
- veiling 294
- Venenlaan 100
- vervoer
  beurtveer 42
  Hoornse Boot 342
  lijndienst Hoorn-Enkhuizen 54
  paardentram 51, 362
  radarstoomschip 342
  spoorweg/tram:
    Hoorn-Enkhuizen 49
    Hoorn-Medemblik 30, 32
  stoombootdienst 45, 46, 340, 342
  trekschuit 43
  trekvaart 13, 43, 44, 396
  weg Hoorn-Alkmaar 39, 47
  weg Hoorn-Enkhuizen 28, 35, 38, 42, 44
- vestingwerken 100
- Vijfcentenbazar 288
- visserij 102, 339
- Visserseiland 178, 179, 412, 413
- Villa, De 390, 446
- Vluchthaven 100
- VOC(-pakhuis) 24, 90, 93, 120, 160, 161, 164, 173, 186, 279, 280, 284, 330
- Volharding, voetbalvereniging 404
- Volksvermaak, Vereeniging voor 263, 286
- voorbijlandvaart 279
- vrijheidsstrijd 231
- vrouwelijk raadslid 456
- waag 276
- Waag 84
- walvisvaart 281, 378
- wapen 102
- Wapen van West-Friesland, brouwerij 282
- Weeltje, Het 122
- weeshuis 377
  boek 157
  Burgerweeshuis 92, 161, 170, 233
  collectebus 377
  Gereformeerd Weeshuis 185, 186, 377, 378
  herdenkingspenning 377
  Huiszittende Armen Weeshuis 239
  kinderen 157, 186, 378
  RK Wees- en Armeliedenhuis (St. Jozef) 122, 186, 383
- werkverschaffingsprojecten 378
- West 85
- West-Frisia, rederijkerskamer 351
- Westerdijk 288, 413
- Westersingel 122, 251
- WIC 120, 280
- Wilhelminaplantsoen 306
- Witte Badhuis 412, 413
- Witte Engel, de 366
- Witte Kruis 387
- Zeekantoor 388
- ziekenhuis 386, 387, 388, 390
- Ziekenverpleging, Vereeniging tot 390
- zilversmeden, zie goudsmeden
- zoutpannen 280
- Zusters van de Voorzienigheid 383
- Zwaluwen, De, sportvereniging 246, 248
- zwembad (zie ook Bad- en Zweminrichting) 178, 413


Ansichtkaart in Jugendstil uit ca. 1910 van Schellinkhout. (ZZM)

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.