Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 20: Register » pagina 482-483

Register: Enkhuizen

- Aagje van Enkhuizen, ‘nieuwsgierig’ 358
- Aalmoezeniers- en Armenweeshuis 379
- Admiraliteit 337
- arts (zie ook stadsgeneesheer) 380, 385
- Banne van Enkhuysen 62
- Begijnen 373
- boerderijen 89, 210
- brand 90, 158
  spuit 304
  ijzer 162
- Breedstraat 84, 91, 93, 119, 155, 372
- broodbepaling 302
- brouwerijen 93, 282
- burgemeester 154, 155, 158, 173, 194, 363
- chirurgijn(sgilde) 93, 380, 390, 392
- cholera 386
- De Ven, vuurtoren 62, 70, 71, 210
- Dijk 93, 99, 342, 343
- dijkdoorbraak 91, 92
- Drommedaris, zie stadspoort
- Eendracht, De, muziekkorps 266
- Enkhuizen en Omstreken, harddraverijvereniging 411
- gasthuis 372
- geschiedschrijver, zie kroniekschrijver
- geschut- en klokkengieterij 334
- grachten 100
- groenten, Vereniging tot afvoer van groenten, aardvruchten en fruit 28
- harddraverij 266, 411
- Harpstraat 282
- haven 17, 18, 19, 71, 93, 96, 102, 342
  binnenhaven 19
  Oosterhaven 101, 414
  Oude Haven 96, 342, 343
- Havenweg 97, 277
- HBS/Flevo, atletiekvereniging 413
- huizen, aantal 26
- huizen, houten 316
- ijsvermaak 265, 266, 398, 399, 400, 403
- Immerhorn 62
- inwonertal 95, 23, 282, 284, 374
- jodenkoeken 258
- kaart 62, 279
- Kaasmarkt 81, 83, 90, 115, 188, 278
- kade 46
- kanaal 53
- kerken
  doopsgezinde kerk 450
  Gommaruskerk 113, 115, 119, 120
  joodse gemeente 122
  Lutherse kerk 120
  schuilkerk 115, 119, 120
  Sint Pancraskerk 108, 115, 183
  Sint Pancratiuskerk 113, 119, 120
  Sint Franciscus Xaveriuskerk 463
  Westerkerk 380
  Zuiderkerk 85, 109, 114, 349
- kermis 257
- Ketendijk 95
- klokkengieterij 334
- klooster 373
- knokploeg 246
- Kooizand 277
- koopman-reder 95
- kroniekschrijver 84, 208, 451
- Kruithuis 236
- land- en tuinbouwtentoonstelling 267
- landsheer 277
- lantaarnopstekers 99
- loodshuisje 19
- mannenkoor 364
- marinewerven 284
- markten
  jaarmarkt 304
  kaasmarkt 278, 287
  ossenhandel 97, 207, 279
  vetveemarkt 278, 279
- Melkmarkt 85
- Melkventers Vereniging, Enkhuizense 289
- Moederlijke Weldadigheid, Sociëteit van 382
- molen 65, 170, 281, 283
- munt 23, 161, 283, 350
- Nieuwmarkt 23
- Noorderdijk 74, 406
- Noorderweg 39
- Noordsche Compagnie 93, 281
- Nut, Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 356, 357
- Oeconomisch Werkbuis 379
- omwalling 39
- onafhankelijkbeidsfeest 269
- onderwijs
  HBS 189, 190
  kostschool 190
  school 124, 183
  vrouwenarbeidersschool 188
- Ons Belang, visserijvereniging 154, 155
- Oosterhavenhoofd 19, 101
- Oosterhoofd 91
- Oostindisch Huis 25, 90, 95
- opstand 21, 22, 85, 230, 237, 237
- oranjegezindheid 85, 158
- Oranjezaal, hotel-restaurant 29
- overtoom 41
- paalkist, recht van 158
- Paktuinen 94, 266, 307, 308, 309, 347
- Paulus Potterstraat 23
- Peperhuis 95, 101, 279, 449, 450, 458
- pinksterbloem 255
- politiekorps 171
- Port van Cleve, Die, hotel 259
- Prinsenhof, vergaderplaats 237
- Raamstraat 51
- rederijen 329, 331
- regentenfamilie 165
- rolschaatsbaan 403, 410
- Roosendaal, café 278
- scheepsregistratieteken 338
- werf 342
- schilderij 307
- schippers 323
- schutterij 236, 366
- Sint Janskapel 90
- Snouck van Loosenfonds 390
  park 99
  ziekenhuis, zie ziekenhuis
- Spaans Leger 120
- Spieringkoppen 138
- Sport- en Attractieterrein, Westfries 257
- stadhuis 91, 93, 116, 154, 155, 447
- stadsgeneesheer, zie ook arts 95, 302, 350, 379
- stadspoort
  Drommedaris (of Keeten- of Zoutpoort) 19, 90, 234, 347, 449
  Keetpoort 19, 234
  Koepoort 267
  Noorderpoort 39, 334
  Westerpoort 83
  Zuiderpoort 19
- stadsrechten 85, 159
- Stedelijk Muziekkorps 154, 155, 363, 364, 366, 368
- stoffenwinkel 148
- Suud 91
- Tennisclub 410
- Toonkunst, koor 264
- Torenstraat 85
- tulpententoonstelling 29
- Ursulaklooster 373
- veiling 294
- Venedie 119, 450
- Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieken 390
- Verlaat 278
- vervoer
  beurtveer 42, 340, 342
  bootdienst 46
  busdienst 54
  paardentram 51, 362
  spoorlijn 49, 102
  station 19
  stoompont 50
  trekvaart 43
  veerdienst Enkhuizen-Amsterdam 42
  weg Enkhuizen-Hoorn 35, 38, 45, 54
  zeevaarder 328
- vesting 39, 90
- Vette Knol 97
- Vijzelstraat 389
- Vismarkt 115
- Vissersdijk 84
- visserij 423
  haringbuizen 18, 19, 327, 338
  haringvisserij 18, 19, 26, 95, 97, 276, 279, 329, 330, 338
  hoekwantvisserij 340
  vloot 339
- vlootschouw 85, 447
- VOC 24, 83, 93, 95, 186, 279, 280, 330, 338
- Vooruit, scheepswerf 342, 343
- VVV 19
- Waag 81, 83, 93, 276
- wagenveer 45
- walvisvaart 281
- wapen 276, 330
- watersnood 74
- weeshuis
  Aalmoezeniers- en Armenweeshuis 379
  gereformeerd weeshuis 186, 353, 377, 379
  regent 353
- werkverschaffingsprojecten 378
- West-Frisia, voetbalvereniging 405
- Westeinde 90, 120, 328
- Westerstraat 23, 190, 237, 269, 379
- Westfries, De, fietsclub 406
- WIC 280
- Wierdijk 25, 68, 74, 90, 93, 94, 95, 279
- wijkverpleegsters 387
- wijnhandel 282
- zaadhandel 29, 293
- zangersfeest 347
- zangvereniging 347
- zeedijk 71
- ziekenhuis 373, 386, 387, 389
- zoutziederijen 95, 280
- Zuiderkerkplein 85
- Zuiderzee- Visserijtentoonstelling 173, 366


Herberg De Moriaan uit Warmenhuizen met het oude uithangbord. Op de trap staat de uitbater C. de Geus. Naast hem veldwachter Ham. (C. Mooij, Warmenhuizen)

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.