Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 481-482

Register: Alkmaar

- Alcmaria Victrix, voetbalclub 403, 404
- Alcmaria-Vitrix, postduivenvereniging 410
- baljuw 432
- bank, Coöperatieve Zuivel bank 454
- beleg 65, 113, 115, 116, 227, 232, 238
- Bierkade 46
- ‘Boerenkerkhof’ 287
- brouwerijen 39, 88, 276, 282
- burchten, zie ook dwangburchten algemeen 15, 157, 158, 161, 230, 420, 421
- cartograaf 452
- Clarissen bolwerk 92
- concurrentiestrijd 42
- damclub, zie Schaak- en Damclub
- gevangenis 173
- gorterijen 282
- grutterijen 282
- harddraverij 266, 410
- ijsvermaak 399, 400
- inwonertal 282
- juweliers 286
- kaart 452
- kaatsen 408
- Kaasmarkt 90
- Kanaalkade 287
- kegelbaan 398
- kerken
  Grote Kerk 117, 353, 425
  Laurenskerk 84, 372
- kermis 256, 356
- knokploeg 246
- Kunst Zij Ons Doel, tekengenootschap 365
- lakenfabricage 282
- Landbouwhuis 454
- landmeter 452
- Langestraat 20, 38, 98
- Lauwerier, De, rederijkerskamer 351
- maalderij 290
- margarinefabriek 286
- markten 37, 43, 50, 90, 209, 213, 287, 291
- Martelaren van Alkmaar 21
- Mient 452
- molens 425
- munten 421
- Noorderkade 341
- Nut, Departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 357
- onderwijs
  Ambachtsschool 192
  Latijnse school 184
  scholen 182, 184, 190, 192
- Oude Gracht 94
- Pinksterdrie 255
- plunderingen 228
- rederij 342
- rederijkersfeest 352
- rederijkerskamer 351
- Schaak- en Damclub 409
- schouwburg 270
- schutterij 252, 255, 424
- stadspoorten
  Boompoort 280, 331
- spinhuis 425
- textielnijverheid 281, 282
- tuinbouw 292
- veetentoonstelling 267
- veiling 294
- vervoer
  spoorwegen 48, 49, 293, 383
  trekschuit 47, 432
  trekvaart 13
- victorie, zie beleg
- voorbijlandvaart 277
- vrijheidsboom 238
- waag(gebouw) 90, 93, 241, 275
- Zeglis 280, 281, 292, 425
- Zes Wielen 341, 432
- ziekenhuis 387
- zoutpannen 280
- zoutziederij 280
- zweminrichting 265


Het gehucht Groenveld, ten zuiden van Schagen. (CM)

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.