Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 480

Register: Voo - Wit

Vooruit, Vereniging, kruidenierswinkels 30
Vooruitgang, De, KI-vereniging 221
Vorderman, H., kunstschilder 166
Vos, Annie, dochter Jasper Vos 318
Vos, familie 136
Vos, G.P. de, wethouder 173, 266
Vos, Gerben, caféhouder 456
Vos, Gerrit, zoon Jasper Vos 318
Vos, Jan C. de, acteur 268
Vos, Jasper, autohandelaar 318
Vos, Marie, vrouw Jasper Vos 318
Vos, Piet, broer Jasper Vos 318
Vos, Piet, tuinder 218
Vos, Trien, zus Jasper Vos 318
Voskuil, Pieter, stadstekenaar 217
Vredenburgh, buitenplaats 428
Vredebest, boerderij 213
Vreeburg, boerderij 207
Vreeker, Arie, schoenmaker 52
Vriend, Jan, slager 39
Vriend, Pieter, boer, burgemeester 26
Vries, Cornelis de, tuinder 222
Vries, Dirk de, tuinder 222
Vries Lam, Dirk de, kunstschilder 101
Vries, Liefie de, gymnast 407
Vries, Han, de, verzetsman 244
Vries, Jo de, gymnast 407
Vries, Roefie de, gymnast 407
Vries, Zeger de, schuitenmaker 97
Vrijer, Cornelis Freeksz, schipper 331
Vrijer, Cornelis Pietersz, schipper 328
Vrije Westfries, De 244
vroedschap 164
vroedvrouw 180, 182, 380, 381
Vro(o)nen 15, 16, 158, 230, 231
Vronergeest 229
- meer 230
Vroom, Hendrik Cornelisz, kunstschilder 323
vrouwen, schilderijen 205, 224
vrouwenkiesrecht 456
- Vereniging voor 172
vrouwenoproer 300
vuurtoren 62, 70, 71, 210


De Schoolstraat van Aartswoud. (CM)

Waal, Frederik de, mensenredder 358
Waard, N. de. 341
Waard- en Groetpolder 264
Waarland 135, 150, 265, 287
Waben, Jacobus, kunstschilder 252, 353, 354
Wachtmans, wielrenner 414
Waddeneilanden 72
- gebied 8
- zee 45, 60, 72
wadkwelders 420
Wadway 108, 126, 146, 183, 269, 291, 357
Wagenaar, Cornelis, verzetsman 244
Wagenaar, G., groente-exporteur 294
Waghenaer, Lucas Jansz, carthograaf 96, 447, 448, 450, 462, 464
Walingsdijk 63, 67
Wanda, koningin 420
Wannemaker, Barent Janz., reiziger 39
Wap, P.C.A.M., burgemeester 153, 155
wapendroppingen 29
Wardenaar, C., mede-oprichter 366
Warder 287
Warius, Pieter Jansz, wiskundige 336
Warmenhuizen 10, 37, 51, 60, 61, 78, 109, 136, 139, 140, 142, 150, 217, 242, 246, 292, 349, 401, 414, 427, 460, 483
Warvershoof, Thonis Harmansz, rooms-katholiek 350
Wassenaar, familie 422
Wassenaar, Roelof, dirigent 362
Wassenaer, Jacob van, heer 42, 167
Wassenaer, Pieter van, heer 167
watergeuzen, zie geuzen
Waterland 22, 54, 230, 238, 421, 422, 425, 426, 430
- schepen 227
- Zeedijk 238, 239
waterschappen, algemeen 61, 438
watersnood (zie ook stormvloeden) 25, 74, 75, 92, 158, 278, 418, 434, 435
wederdopers 111, 112, 113
Weeghel, Gerritje van, wijkverpleegster 387
Weel, Willem, bouwer overtoom 41
Weeland, Cornelis, melkventer 302
Weesp 400
Weeshoff, D., kunstschilder 221
weeshuis (zie ook bij afzonderlijke plaatsen) 185, 376, 377, 378, 379, 381, 384
- kinderen 157
- meester 185
- moeder 374
- vader 374
- voogden 186
Weinreich, Karel, verzetsman 245
Weldadigheid, maatschappij van 27
Welie, J.A., van, kunstschilder 444
Welle, Aagje van der, vrouw Jan Kort 216
Wentel, Adriaen, opziener 434
Wereldraad van Kerken 462
Werenfridus, patroonheilige 255
Werenfried, missionaris 10, 107
werkverschaffingsprojecten 29, 378, 412
Wervershoof 10, 20, 44, 61, 107, 111, 119, 123, 132, 138, 159, 171, 192, 193, 197, 207, 220, 236, 244, 255, 260, 265, 284, 293, 312, 316, 338, 350, 361, 385, 399
West-Graftdijk 126, 437
West-Zwaagdijk 386
Wessels, boer 435
Westerbaljuwschap, zie baljuwschap
Westerblokker 115, 123, 150, 174, 191, 206, 254, 261, 264, 387
Westerland 384
Westerman, Adam, predikant 353
Westerop, dichter 261
Westfries, 't, zie streektaal
- Genootschap 3, 7, 9, 89, 164, 167, 218, 268, 312, 348, 349, 366, 438, 442, 443, 446, 449, 455, 459, 460
- Mannenkoor 364, 365
- Museum 23, 83, 142, 165, 366, 408, 443
- landschap, schilderij 16
- Volkslied 348, 365
Westfriesche Vrachtrijders bond 134
- Turnkring 412
- Zangers, De Vereenigde 364, 365
- dansen(groepen) 27, 267, 268, 348, 364, 441
- Flora 29, 220, 267
- guerilla 228, 421
- Kanaalvereniging 51, 53, 443, 444
- kap, zie hoofdtooi
- klederdracht 26, 28, 316, 319, 346, 347, 348, 349
- Munt, zie ook bij afzonderlijke plaatsen 23, 161, 165, 283, 284, 350, 438, 450
- naïeven, zie naïeven
- Omringdijk 3, 11, 13, 25, 38, 39, 59 e.v., 63, 64 e.v., 205, 208, 234, 348, 420, 421, 426, 429, 449, 484
stolp, zie stolp
- Voetbalbond, zie voetbal
Westfriesland, waterschap 65, 69, 78
- zuivelfabriek 218
Westfriezen, De, dubbelkwartet 365
Westra, Klaas, zoon Sjouke 460
Westra, Sjouke, schaatsenrijder 401, 402, 460
Westwoud 44, 49, 50, 51, 69, 108, 109, 110, 123, 138, 140, 161, 167, 168, 169, 184, 212, 213, 266, 336, 385, 387, 455
Westwoudanus, Dirck Jansz Raven, leerling 189
Wever, Jan, boer 208
Wezelman, Dirk, visser 277
whisten 264
WIC 120, 280, 331
wielrennen 414
Wienesse, Roeland van, stichter kasteel 158
Wierdijk 25, 74
wierdijk, zie dijk
Wieringen 13, 30, 36, 51, 64, 122, 133, 137, 229, 278, 338, 398, 414, 419, 420, 421, 422, 424, 427, 434, 435, 438
- schippers 45
Wieringen, Gerrit van, jager 148
Wieringerwaard 35, 53, 54, 69, 96, 329, 338, 381, 421, 427, 428, 429, 434, 435
- polder 208
Wieringermeer 30, 53, 77, 78, 98, 102, 132, 246, 291, 300, 323, 420, 435, 438, 440
- dijk 77, 246
wiermaaiers 438
Wiggersz, Willem, wederdoper 112
Wiggertsz, Cornelis, predikant 118
Wigmans, Jo, ondernemer 294
Wigmans, Tineke, dochter Jo Wigmans 294
Wigmans en Schouten, koekfabriek 283, 294, 296, 366
Wijdenes 14, 16, 27, 29, 47, 51, 59, 61, 133, 137, 142, 146, 158, 169, 172, 181, 229, 230, 233, 239, 264, 267, 268, 269, 304, 334, 338, 349, 350, 358, 395, 414, 415, 421, 441, 443
Wijhe-Smeding, Alie van, schrijfster 366
wijkverpleging 387
Wijnveldt, A.J., burgemeester 172
Wijzend 164
Wildschut, Jelle, schaatsenrijder 399
Wilhelmina, koningin 98, 167, 193, 241, 268, 366, 395, 443, 458
Wilhelmina, prinses, vrouw stadhouder Willem V 241
Willbrands, gezin 462
Willebrands, H.P., betaalmeester 462
Willebrands, Jaap, missionaris 462
Willebrands, Jo, kardinaal 462, 463
Willem, de bastaard, heer 15, 86, 159, 231, 279
Willem de Derde, stier 214
Willem I, koning 27, 45, 97, 173, 243, 354, 435
Willem II, graaf, rooms-koning 13, 14, 157, 228, 229, 420, 421
Willem III, stadhouder-koning 161, 184, 196, 410
Willem III, koning 48, 227, 410
Willem IV; stadhouder prins 121
Willem IV; graaf 230, 422
Willem V, graaf 85
Willem V, prins, stadhouder 173, 410, 424
Willem V, man koningin Wilhelmina 241
Willem VI van Beieren 159, 160
Willem van Oranje 21, 85, 87, 115, 116, 134, 158, 159, 165, 234, 237, 377, 433, 448, 450
Willemse, Herman, kapper 306
Willemshoeve 14
Willibrord, monnik 10, 11, 107, 108, 121, 123
- Vereniging 462
Wilson, Johan, organisator 264
Winkel 7, 8, 26, 29, 38, 39, 47, 51, 52, 53, 68, 110, 112, 115, 117, 138, 141, 155, 160, 169, 193, 205, 219, 228, 230, 257, 258, 264, 267, 278, 283, 286, 287, 292, 294, 326, 327, 338, 354, 356, 357, 400, 408, 410, 412, 456
Winkel, burgemeester 87
Winkel, Jan Cornelisz, schipper 325
Winkel, Klaas, burgemeester 325
Winkel, P.S., jurist, poldersecretaris 307
Winkel, zie Zeger-Winkel 209
Wit, De, boer 406


Een kijkje in Kolhorn. Rechtsvoor de kruidenierswinkel van Piet Strijder en Neeltje Buis aan de Nieuwe Streek. Links ziet men nog een glimp van de overtuinen van de huizen. (P. de Groote, Winkel)

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.