Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 479

Register: Tim - Voo

Timmerman, Gerrit, bessenvervoerder 142
Timmerman, Nicolaas, molenaar 290
tobbesteken 395
Tochthuis, boerderij 217
toeren (valse haarstukjes) 28
Tol, gebroeders, bollentelers 220
tol, zie ook bij afzonderlijke plaatsen 326
Tool, aannemer 119
Torre, Jacobus de la, vicaris, bisschop 113, 166
Totius-Frisiae-zegel 420
touwslagerij 19, 88
Transvaal 217
Trijn, eerste stamboekkoe 217
Trijntje, dienstmeid 214, 215
Tromp, kruidenier/melkboer 290
Tromp, tuindersfamilie 219
Tromp, Cornelis Maartensz, admiraal 428
tuchthuis 161, 163, 425
tuinbouw 29, 30, 218, 219, 291, 292
- veiling 29, 30, 50, 54, 55, 219, 275, 291, 294, 438
- zaden 293
Tuinbouwveilingen, Centraal Bureau van, 294
Tuitjenhorn 123, 150
tulpen 7, 29
turf 323, 332, 334
Turfschuur, De, museum 277
turnfeest (zie ook gymnastiek) 395, 407
Tuytel, Cornelis, tuinder 382
Twaalfjarig Bestand 358
Twisk 20, 21, 24, 26, 28, 107, 111, 112, 115, 138, 139, 140, 143, 148, 162, 170, 207, 209, 215, 217, 236, 258, 269, 307, 315, 325, 326, 327, 330, 347, 358, 359, 362, 405, 407
Twisk, Gerritje van, leerlinge 191
Twuiver, Jan van, kruidenier 140
Twuiver, Piet van, zoon Jan van Twuiver 140
Twuijver, Ariën van, secretaris 70
Twuijver, Jacob van, secretaris 70, 206
Twuijver, Jan van, zoon Jacob 206
typhus 317


Foto uit 1927 van kinderen uit het dorp Midwoud. Rechts is de voormalige dokterswoning; daar achter de hervormde kerk uit 1868. (P. Sasburg, Midwoud)

Uitgeest, Cornelis van, molenuitvinder 281
Uitwaterende Sluizen, hoogheemraadschap 63, 65, 67, 78, 80, 430, 431
Urk 126, 277, 340, 356, 358, 402, 422
Ursem, weider 290
Ursem, plaats 63, 67, 69, 73, 108, 126, 136, 137, 138, 147, 160, 161, 183, 290, 327, 363, 376, 400, 411, 471
Ursem, Jan, fistelboer 300
Ursem, Klaas, fistelboer 300
Utenwael, Paulus, cartograaf 325
Utermöhlen, kaasfirma 286
Uutkerke, Roeland van, ridder 160


De fundamenten van de kerk in Sijbekarspel stammen uit 1547; de dakruiter is na 1850 geplaatst. (CM)

Vader, Jan, verzetsman 246
Valcoogh, Dirck Adriaensz, schoolmeester 187, 349, 350, 428, 431
Valehen, houthandelaar 324
Vakonderwijs, Vereeniging ter bevordering van het Vakonderwijs in West-Friesland 193
Valk, familie 120
Valkkoog 21, 63, 150, 160, 214, 261
Valkkoger- of Oude Dijk 61, 63
vastenavond 251
Van Ewijcksluis 51
Veeken, Klaas 299
Veeken, Martha 299
Veeken, Trien 299
veen 11, 13, 17, 371
Veenhuizen 26, 52, 78, 124, 246, 282, 438
veepest 208, 209
Veerman, P., verteller 7, 366
veeteelt 17, 28, 30
veiling, zie tuinbouwveiling
Veld, 't 123, 125, 144, 376
Veld, Hein op 't, winkelier 141
Velde, Jantje van de, ‘oranjevierster’ 193
Veldman, Agie, dochter Gert Veldman 144
Veldman, Gert, koster 144
Velius, Theodorus, geschiedschrijver, stadsdokter 84, 265, 324
Vendel, Toon, sigarenwinkelier 183
Venema, C., cinemafiel 270
Venhuizen 18, 26, 27, 41, 47, 51, 125, 133, 138, 139, 169, 172, 180, 181, 218, 220, 238, 246, 255, 266, 269, 289, 298, 299, 300, 305, 324, 329, 330, 334, 357, 358, 359, 387, 398, 407, 459, 460
Vennecool, Steven, bouwmeester 91
Verbruggen, Jan, vervaardiger kanon 334
Verburg, Peter, conservenfabrikant 294
verdronken steden 421
Veren, Willem Barentsoen, landmeter 62
Vereniging tot het Stichten van woningen voor Arbeiders en Mingegoeden 99
Verhagen, Cornelis, horlogemaker 192
Verhuist, J oop, spelend kind 195
Verkade 318
Verkolje, Nicolaas, kunstschilder 174, 428
Verlaat, zie Niedorper Verlaat Verleg, Bertus, kruidenier 361
Verleg, H.J. sr., bestuurslid 406
verlichting 317
Vermaning 113
Vermeer, Klaas, drinkebroer 260
vervoer (zie ook bij afzonderlijke plaatsen)
- auto (eerste) 53, 54, 381, 384
- beurtvaart 42, 340
- binnenvaartschip 143
- bokkenkar 34, 35, 179
- bootvervoer 223
- busonderneming 53
- diligencedienst 47
- HABO 53
- H.IJ.S.M. 49
- Hollandsch Noorderkwartier, lokaalspoorwegmaatschappij, zie spoorwegen
- hondenkar 151
- kettekar 288
- NACO 54
- NZH 54
- paardenpadje 39
- paardentram, zie ook afzonderlijke plaatsen 35
- passagiersvervoer 342
- plezierveldschuit 26
- postwagendienst 47
- provinciale wegen 54
- sjees 43, 52
- speelwagen 211
- Spoor- en Tramwegmaatschappij Wieringen-Schagen 54
- spoorpont 342
- spoorwegen/tram 28, 30, 32, 48, 49, 50, 51, 54, 142, 292, 293, 383
- stoomtram Hoorn-Medemblik 49
- Stoomtramweg Maatschappij West-Friesland 140
- stoomvaart 340, 342
- tram 30, 35, 49, 50, 51, 140, 142
- trekschuitdienst 43
- veeboot 426
- veer 42
- Vrachtrijdersbond, Westfriesche, zie Westfriesche
- vrachtvervoer 342
- WACO 54
Verwer, Abraham de, kunstschilder 22
Verwer, Dirck, dijkgraaf 64
verwers 361
Vet, Piet, biljarter 411
Vetter, Hendrik, kunstschilder 107
vetweiderij 17, 207, 279, 290
Vicq, François de, rechter 172
Vierde Engelse Zee-oorlog 434
Vierlingh, Adries, dijkgraaf, waterstaatkundige 68, 75, 427
Vier Noorder Koggen 62, 64, 66, 67, 68, 71, 76, 78, 156, 157, 170, 429, 434
- college van dijkgraaf en heemraden 170
Vier Winden, de, molen 78
Vijn, burgemeester 170
viking 419
Vincent, Jo, sopraan 365
Vincentiusvereniging 383
Vink, Willem, visser 330
Vis, C., burgemeester 305
Vis, familie 136
Vis, Siemon, barbier 198
Visscher, Claes Jansz, kunstenaar 15
Visser, familie 138
Visser, A., burgemeester 169
Visser, Abraham, ondernemer 403
Visser, Arie, kastelein 306
Visser, C. P., kunstschilder 45
Visser, Dirk, tuinder 342
Visser, Dirk, winkelier 288
Visser, Gertje, loopjongen 315
Visser, Gert, manufacturier, herbergier 315
Visser, Hilco, kunstschilder 109, 150
Visser, Kees, bakker 288
Visser, Piet, man Jannetje Visser-Roosendaal 459
Visser 't Hoofd, W.A., secretaris-generaal 462
Visser van Urk, Jan, knipkunstenaar 356
Visser-Roosendaal, Jannetje, schrijfster 359, 366, 459, 460
visserij, zie ook afzonderlijke plaatsen 8, 9, 17, 29, 102, 103, 330, 339, 423
- ansjovis 96, 102, 300, 323, 338, 339
- bot 338, 339, 423
- garnalen 423
- haring(buizen) 18, 19.276, 329, 330, 422
- kabeljauw 422
- paling 339, 423
- spiering 422, 423
- tentoonstelling 173
- walvisvaart 25, 328, 329, 331, 335, 373, 422
Vitringa, zie Bronsveld-Vitringa, S.C.C.
Vlaar, Gerrit, boer 215
Vlaar, Gerrit, schilder 148
Vlaar, Leentje, vrouw Gerrit Vlaar 148
Vlaardingen 330
Vlam, J., kunstschilder 136
Vlaming, N., wijkverpleegster, zuster 387, 390
Vlaming, Willem de, zeevaarder 454
Vlasveld, Mien, tennisster 410
Vlie, het 156, 230, 329, 419, 424
Vlieland 11, 420, 432, 434
Vliet, Dieuwertje van, leerlinge 190
Vlissingen, WP., schooldirecteur 190
VOC 24, 25, 45, 83, 89, 90, 93, 95, 120, 136, 160, 161, 162, 164, 173, 186, 279, 284, 330, 331, 335, 351, 374, 450
voetbal 395, 403 e.v.
- Diocesane Haarlemse Voetbal Bond 405
- KNVB 405
- Noordhollandse Voetbal Bond 405
- Westfriese Voetbal bond 405
Volendam 423, 438
Volkers, Adriaan Volkers, kunstenaar 13
Volkers, Jacob, vetmester 289
volksgeneeskunst 299, 300
Vollenhover vissers 422
Vondel, dichter 428
Vonk, Steven, onderwijzer 408
voorbijlandvaart 277, 279, 326
Voorthuijzen, wagenmaker 285
Voorne, familie 422

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.