Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 478

Register: Sla - Tij

Slagter, Grietje, sopraan 360
Slagter, Jan Teunisz, schipper 324
Slagter, K, boer 209
Slaperdijk 68
Sleeswijk-Holstein 209
Sleutel, Freek, wijnhandelaar 282
Slijper, haringkoper 353
Slijper, Gerrit Jansz., haringkoopman 276
Slikker, Simon, oorlogsgewonde 244
slikkerdijk 64
Slimdijk 63
Slot, P., bestuurder 294
Slooten, Jaap van, zeiler 414
Slooten, Wiebe van, burgmeeester 172, 259, 276
Slootdorp 438
Sluis, zaadhandel 126, 458
- Abraham 293
- Gebroeders 28, 29
- Jacob 29, 293, 458
- Nanne 293
- Pieter 29, 293, 458
- Royal Sluis 29, 458
- Simon 458
- Sluis en Groot 28, 279, 293
Sluis, Wouter, landbouwpionier 28, 216
Smeele, deken 383
Smit, Cornelis, hoogbootsman 334
Smit, Dirk, boer 206
Smit, Jacob Pietersz, burgemeester 172
Smulders, Carl, musicus 362
Sneeboer, veefokker 217
Sneekes, Janus, kaasfabrikant 287
Snel, schippersfamilie 342
Snickers, P., pastoor 455
Snijders, arts 385
Snouck, S., man van J.C. van Loosen 382
Snouck van Loosen, Margaretha Maria, weldoenster 99, 390
Socrates, wijsgeer 358
Sonk, Jan, vermogende 94
Sonoy, Diederic, gouverneur, geuzenleider 115, 116, 118, 159, 234, 237, 238
Sont 24, 324, 325, 326
soudaensdochterken 350
Soutendijk, Jan, schipper 43
SOW 121
Spaander, Leendert, hotelier 438
Spaander, Piet, voetballer 405
Spaansen, Jan, danser 362
Spaarkogel, Jan, veekeurmeester 387
Spaarpot, Adriaan Pietersz, schipper 334
Spanbroek 2, 3, 26, 27, 29, 38, 39, 42, 43, 51, 53, 109, 111, 157, 164, 165, 167 170, 171, 179, 183, 192, 193, 197, 198, 200, 222, 242, 246, 261, 266, 276, 282, 283, 312, 329, 341, 352, 365, 366, 384, 397, 400, 406, 446, 481
Spanbroekerkaag 164
Spanje/Spanjaarden 21, 22, 23, 69, 84, 85, 90, 93, 115, 116, 156, 165, 206, 236, 238, 240, 277, 280, 283, 323, 327, 336, 349, 373, 408, 422, 427, 446, 450
- beleg 88, 159, 227, 232, 233, 238, 374
- Inquisitie 237
spasteken, recht van 208
speelnoten 262, 311, 312
Speenhoff, Koos, dichter-zanger 366, 368
Speets, Cornelis, schilder 361
Speets, Frederik, schilder 361
Speets, Jacob, schilder 361
Speets, Willem, schilder 361
Spierdijk 62, 115, 119, 123, 142, 282, 285, 290, 365, 406, 488
spierewippen 194
Spijker, postbode 96
Spijker, echtpaar 148
spinbaan 383
spinhuis 425
Spoors, Th., pastoor 120
Springer, Cornelis, kunstschilder 22, 83, 91, 275
Spruytenbergh, Jan, cartograaf 432
Stafleu, S., wijkverpleegster, zuster 387, 390
stadsrechten (zie ook bij afzonderlijke plaatsen) 172
Stalpaert van der Wiele, Adriaan, commissaris 66, 170
Stam, slager 289
Stam, Jan, dirigent 365
Stam, Joannes C., dirigent 365
stamboekkoe, de eerste 216
Stap, Klaas, dorpsomroeper 171, 304
Stapel, broer en zus 186
Stapel, C., wethouder 266
Stapel, Dirk priksleeër 265
Stapel, Gerrit 179
Stapel, Kees 179
Stapel, Piet 179
Stapel, veefokker 290
Star, gebroeders, bierbrouwers 282
Starmans, schoolmeester 192
Staten van Holland en West-Friesland 70, 71, 116, 118, 136, 164, 166, 167, 168, 234, 433, 434
Staveren/Stavoren 42, 46, 49, 50, 60, 230, 265, 266, 342, 399, 403, 420, 421, 422
Stede Broec 137
Steenhuys, Pieter, boer 59, 205
Steenis-Blokker, Sieuw, kappenzetster 346, 347
steenwerpen 409
Steggerda, schoolmeester 198
Stellingwerf, Jacob, tekenaar 158, 386
Stempel, Van der, arts 385
Stet, Kees, conferencier 268
Steur, J.A.G. van der, bouwmeester 111
Stieler, arts 385
Stienstra, schaatsenrijder 401, 460
Stienstra, schippersfamilie 342
stier 221
- Adema 21 van de Woudhoeve 221
- Bato, stier 217
- bullestiek 28, 221, 222
- bulloper 28, 221
- prijsstier 16
- Stierenleider De, schilderij 16
- Willem de Derde 214
Stille Omgang 123
Stockmann, gebroeders, kramers 284
Stoel, Jansje, zie Beute
stoelenmatter 26
Stoke, Melis, secretaris 421
stolp, zie ook boerderij 14, 37, 39, 129, 138, 144, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 221, 243, 279, 345, 364, 366, 367, 428
Stompetoren 400
Storck, Abraham, kunstschilder 329
stormvloeden 68, 69, 78, 205, 228, 371, 421
- zie ook Allerheiligenvloed, Sint Elisabethsvloed, watersnood
Stotijn, Jaap, hoboist 360
Straatle Maire 328
Straat Mageihaen 450
Straat, Pieter, burgemeester 75
Straaijer, Cornelis Douwe, kind 16
Straaijer-Heeres, Grietje, boerin 16
Straalen, Maria van, vrouw Pieter van Akerlaken 445
strandwallen 8, 420
Straten, Jb. van, goud- en zilversmid 285
Straten, R. van, tekenaar 364
Strauss, Richard, componist 361
streektaal 347, 348, 438
Strijbis, Ootjer, kruidenier 301
Strijckebolle, Wybrich Tades, vrouw Jan Gerritsz Pan 180
Strik, Vok, melkventer 289
Stroet 150
Stroucken, Elly, papierknipster 355
Stumpel, E.J.M., katholieke voorman 123
Stumpel, firma, drukkerij/boekhandel 288
stuurmansboek 335
- manskunst 337
suikerskeppie, zie hoofdtooi
Sunderman, K.F.S., raadslid 456
Suntepieteren 255
Sutman Meijer, F., burgemeester 172
Swaag, IJsbrand, reder, 329
Swaag, K, boer 217
Sweelinck, componist 360
Sweitzer, Albert, organist 360
suikerstikke 310
Suyder Cogge 158
Sybrandy, Piet 449Stil en kalm was het in Berkhout rond 1915. (CM)

Taanman, schooljuffrouw 198
Tabo Jansz, slaaf 428
Tachtigjarige Oorlog 3, 21, 25, 63, 71, 85, 95, 113, 159, 165, 206, 329, 334, 408, 422, 438, 450
Takken, Jan, mineraalwaterfabrikant 282
Tasman, Abel, zeevaarder 454
Tasman, Jan Cornelisz, schipper 324
Tasman, Pieter Cornelisz, schipper 324
Tasman, Reijer Cornelisz, schipper 324
Tatinghof, Pieter, kroegbaas en marktmeester 279
Tavenier, Hendrik, kunstschilder, tekenaar 112, 116, 137, 396, 457
Ten Boeken, Swaentje, dienstmeisje 92
tentbioscoop 270
Terdiek 39
Tergant, Arie, papierknipper 354, 355
terpen 37, 60, 61, 419, 421
Terschelling 432, 434
Tersluis 238, 359
Tesselaar, Hans, wielrenner 414
Tesselaar, Peter, wielrenner 414
Teuten 293
Teylingen, Floris van, burgemeester 70
Texel 13, 86, 118, 229, 278, 279, 398, 420, 421, 422, 424, 434, 435
textielnijverheid 277
Thorbecke, staatsman 436
Tiel, Willem, knecht 339
Tiggelhoven, Gerrit van, chirugijn 373
Tijdgeest, De, coöperatieve broodbakkerij 52, 283
Tijmons, Marijtje, dievegge 170
Tijsen, Arie, werkgever 378
Tijsz, Pieter, slaaf 335

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.