Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 477

Register: Rog - Sla

Roggius, Johannes, predikant 117
Rogmans, Joh. J., zanger 361
Rol, Simon, veehouder 135
Rolf, scheepsjongen 322, 323
Romeinen 10, 36
Romeyn, arts 385
Rondhout, Ouke, kunstschilder 331
Röntgen, Julius, pianist 361, 451
Rood, Arie, veedrijver 290
Rood, Dirk, zaadhandelaar 293
Rood, firma P., zaadhandel 29
Rood, Pieter, zaadhandelaar 458
Rooker, schipperfamilie 342
Rooks, Steven, wielrenner 414
Rooms Katholieke Landdag 123
Roon, Willem van, lid rechtbank 116
Roos-Breed, J., raadslid 456
Roosendaal, zie Visser-Roosendaal, Jannetje 459
Roosje, Th., tuinder 291
Rootselaar, Cornelis van, kunstschilder 197, 361
Roozendaal, gebroeders, goud- en zilversmid 285
Roozendaal, Jan, goud- en zilversmid 285
Rosenberg, Paulus Joëls, kunstschilder 310
Rotius, Jan Albertsz, kunstschilder 160, 353
Rovenius, Philippus, vicaris 119
rozenhoed 194
Royal Sluis, zie Sluis
Rozier, Frans, gevangene 170
Ruijter, veefokker 221, 290
ruilverkaveling 30, 143, 220, 222, 265
Ruisch, pastoor 125
Ruiter, Cor, zoon Hannes Ruiter 220
Ruiter, Hannes, bollenteler 220
ruitergeld 233, 234
rundvee 28, 217
- fokvee 290
- Frisian-Holstein 290
- kalveren schetsen 216, 217
- koe 217
Rus, Grietje, vrouw Jan Moeijes 412
Rustenburg 29, 41, 42, 70, 73, 193, 246, 314, 400, 424
Ruygh, Pieter, deken 111, 113
Ruysdael, Jacob van, kunstschilder 425
Ruyter, Michiel de, admiraal 353, 428
Ruyterman, Klaas, schoolmeester 366Gezicht op Veenhuizen. (CM)

Saal, Annie, kunstschilderes 149
Saal, Dirk, dirigent 360
Saal, Willem Dzn, dirigent 359, 360
Saksen, Albrecht van, legeraanvoerder 235
Sandenberg Matthiessen, dijkgraaf 70
Sasburg, Peter, wandelaar, zwemmer 408, 413
Sasburg, Reindert, schoolmeester 184
Savrij, Hendrik, kunstschilder 16
Savrij, Martinus, kunstschilder 16
Schaap, Gerard, barbier 96
Schaap, Piet, landbouwer 219
schaatsen, zie ijsvermaak
Schaepman, H., staatsman 455
Schagen, zie p. 485 e.v.
Schager - en Niedorperkogge 62, 67, 149, 157, 429
- college van dijkgraaf en heemraden 170
Schagerbrug 11, 337
Schagerwaard 66, 73, 74
schaken 409
Schardam 16, 25, 138, 159, 161, 174, 430
scharensliep 26, 306, 315
Scharlewi, T., touwslagersknecht 88
Scharwoude 36, 52, 59, 62, 64, 70, 138, 148, 159, 283, 311, 330, 338, 396, 429
scheeps(helling) 9, 338, 423
- hok 64
- hulpmiddelen 335
- kist 335
- namen:
  Baron van Dedem 45
  Bellona 436
  Bernardina 436
  Bonte Hond, De 334
  Bontekoning, De 327
  Craan, De 328
  Denneboom, De 336
  Drie Gezusters, De 339
  Eendracht 328
  Enckhuysen 24
  Friesland 342
  Gouden Kat, De 328
  Groene Tas, De 324
  Holland 46, 342
  Hoorn 328
  Jongejuffrouw Anna, De 209
  Jonge Slagter, De 324
  Jonge Willem 399
  Juffrouw Maria, de 334
  Langeberk, De 324
  Molleboot, De 342
  Oranjeboom, De 328
  Oude Slagter, De 324
  Postgalei, De 325
  Renown 433
  Roo Fortuijn, 't 329
  Roode Tas, De 324
  Stad Amsterdam 335
  Stad Enkhuizen, De 42
  Stad Hoorn, De 46, 342
  Staverse Boot 343
  Swarte Beer, De 329
  Swarte Tas, De 324
  Texelaar, De 340
  Time is Money 341
  Twee Gebroeders, De 11
  Veldvrucht, De 341
  Vier Heemskinderen, De 327
  Volharding, De 43
  Vos, De 328
  West-Vriesland 24
  Zeven Provinciën, De 353
- penning 326
- registratietekens 338
- timmerman 327
- typen:
  bark 433
  fregat 436
  fluitschip 24, 281, 324, 325, 329   kogge 157
  koopvaarder 436
  kotter 19
  lichterschepen 424
  logger 19
  praam 141, 339
  spiegelschip 334
  Staverse jol 339
- werven 339
Scheeren, arts 385
Schekkerman, Piet, verzetsman 244
Schellinkhout 14, 27, 29, 47, 51, 59, 68, 75, 110, 125, 133, 137, 140, 157, 159, 163, 169, 172, 205, 264, 317, 324, 328, 338, 339, 387, 397, 483
Schellinkhouters (appelras) 29
Schenck, Petrus, kunstenaar 279
Schenk, Jan, huisknecht 429
schepenen 158, 172
schepenbank 163
Scherme(e)r 3, 24, 62, 66, 69, 74, 133, 160, 246, 283, 399, 421, 424, 427, 428, 429, 430, 431, 437, 449
- boezem 67
- eiland 67
Schermerhorn 400, 424, 427, 432
Schermerhorn, Nicolaas J.C., dominee 263, 268, 457, 458
schietsport 399, 409
Schild, Ewout, smid 169
Schilder, vetweider 290
Schilder, Catharina, vrouw Petrus Kraakma 310
schilderkunst 353
Schilperoort, Tom, journalist 214
Schilstra, Johan, historicus 3, 62, 449
Schimmel, H.J., toneelschrijver 359
Schinkel, Cinema, zie bioscoop
Schipper, Hil, verzetsman 246
Schipper, Jan, mensenredder 358
Schipper, Jan, verzetsman 243
Schipper, Klaas, bestuurder 383
Schippers, Pieter A, kunstschilder 93
Schoemaker, Andries, tekenaar 229
Schoenmaker, wijkverpleegster 387
schooien, uit schooien gaan 261, 262, 310
Schoonhoven, juwelier 286
schoonrijden, zie ijsvermaak
Schoorl 51, 60, 63, 84, 131, 184, 243, 254, 255, 419
Schoorl, bakker 290
Schoorldam 40, 45, 150, 214, 243, 292, 431
schootster 380, 381
Schot, C., sluiswachter 341
Schotsman, familie 140
schout 158, 172
Schouten, Dieuw, koemelkster 217
Schouten, Jan, ondernemer 294
Schouten, Willem Cornelisz, schipper 328
Schoutsen, P., tuinder, burgemeester 87, 166
Schrant, J.M., pastoor 358
Schrickx, Jan, atleet 413
Schrijver, Cor, kruidenier 299
schripsen met duiten 195
Schroor, Klaas Jacobsz, dief 170
Schulphorn 421
Schut, Bartel, danser 362
schutsluis 424
schutterij 160, 170, 252, 399
Schuurman, Aafje, slachtoffer 386
Schuurman, P., mede-oprichter 366
Scorel, Jan van, kunstenaar-architect 68, 110, 184, 426, 427
Semeyns, Reynu Meynertsdr, vrouw van Jan Huygen van Linschoten 353, 447
Sevenhuizen, Gerrit, boer 217
Seylmaker, Dirck Volckertsz, stadsdokter, zie Theodorus Velius
Sgrooten, Christiaan, cartograaf 421
Sijbekarspel 7, 8, 21, 30, 51, 115, 138, 156, 160, 181, 193, 209, 217, 221, 222, 253, 269, 304, 325, 327, 358, 361, 403, 479
- ‘woifie van’ 7, 8, 30
Sijms, burgemeester 160
Sijp, Grietje, vrouw Jan Cornelisz Winkel 325
Sijpheer, Dirk, boer 208
Simons, Menno, pastoor 113
Simonis, bisschop 462
Singer, firma 188
Sint Elisabethsvloed 63, 280, 432
Sint Maarten, dorp 21, 63, 68, 109, 114, 115, 150, 205, 299, 362
Sint Maarten, feest 197, 198, 251, 252, 253
Sint Maartensbrug 11, 36, 147, 148
Sint Maartensvlotbrug 436
Sint-Pancras 16, 21, 26, 37, 47, 110, 115, 138, 158, 159, 160, 220, 222, 230, 244, 246, 288, 290, 338, 385, 400
Sint Pieter, heilige 149, 255
- dag 253
Sinterklaas 252, 253, 263
Sjerps, Simon, bestuurder 383
Sjoers, broers 47
skoppelen 195
SKS, banket & wafelbakkerij (Schild, Kwast, Scholten) 283
slaaf 25, 334, 335, 428
Slag bij Rustenburg, zie Rustenburg
Slag bij Vronen, zie Vronen
Slag op de Zuiderzee, zie Zuiderzee, Slag op de
Slagter, familie 209
Slagter, Cornelis Jansz, schipper 324

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.