Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 476

Register: Oor - Rog

oorijzers, zie hoofdtooi
oormerken, zie ook rundvee (kalveren schetsen) 216
Oost-Graftdijk 425
Ooster- of Ambachtsdijk 62
Oosterbaljuwschap, zie baljuw
Oosterblokker 16, 110, 123, 212, 217, 221, 270, 280, 337, 387
Oosterdijkgraafschap 62
Oosterkamperpolder 58, 59
Oosterleek 169, 189, 198, 199, 300, 330, 331, 334
Oostermeijer, familie 285
Oosterveen, actievoerster 269
Oosthuizen 138, 167, 190, 287, 400, 428, 429
Oosimijzen 171
Oostsanen, Jacob Cornelisz van, kunstschilder 349
Oostwoud 7, 138, 146, 149, 159, 184, 191, 193, 205, 207, 236, 255, 294, 331, 337, 358, 374, 403
Oostwoud, Govert Maartensz, schoolmeester 59, 184, 336
Oostwoud, Pieter Jacobsz, schipper 336
Oostwoud, Sijmon, veehouder 162
Oostwouder, Klaas Cornelisz, boer 137
Oostzee 18, 275, 315, 324, 325, 327, 450
- gebied 87, 275, 280, 283, 324, 326, 327
- landen 19, 24, 120, 206, 374
- steden 420
Ootes, Piet, bestuurder 383
Opdam, besteller 288
Opoe Kee, zie Moel-Vijn, Cornelia de
Opmeer 3, 18, 28, 38, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 69, 115, 123, 135, 140, 164, 165, 167 186, 213, 218, 222, 242, 266, 267, 278, 283, 287, 290, 291, 326, 348, 349, 355, 365, 366, 400, 436, 446, 481
Opperdoes 9, 20, 49, 61, 111, 118, 126, 132, 133, 135, 138, 159, 170, 207, 217, 236, 243, 263, 294, 311, 326, 381, 407, 484
- Ronden 28
Opperdoes Alewijn, Pieter 438
Oranje 23, 84
Oranjedorp 263
Ossekooper, Dirk, dichter 265
ossenhandel 17, 207
Oterleek 14, 71, 108, 144, 159, 160, 228, 229, 401, 402, 475
Ott, Jaap, fruitventer 147
Otter, familie 136
Oud, schoolmeester 136
OudeNiedorp 26, 39, 40, 109, 112, 113, 117, 135, 143, 198, 265, 363, 400
- Verlaat, zie Niedorper Verlaat
Oude Veer 435
Oude Zeug, haven 77
Oudendijk 38, 41, 63, 69, 73, 138, 159, 168, 222, 224, 266, 268, 400, 430
Oud es, Jacob, kunstschilder 193, 251
Oudeschild 435
Oudesluis 64, 268
Oudewater, J, tekenaar 59
Oudijk 69
Oudkarspel 37, 47, 53, 66, 109, 113, 131, 163, 172, 188, 195, 254, 263, 265, 270, 271, 278, 281, 282, 316, 352, 361, 371, 375, 380, 398, 400
Oudorp 14, 121, 159, 160, 218, 400
Ouwater, Isaak, kunstschilder 84
overhaal 13, 40, 41, 50, 63, 277, 278, 283, 342, 401
overtoom, zie overhaal
Overtoom, Jos, architect 109Foto van de Heerenweg te Barsingerhorn. (CM)

paalkist, recht van 158
paalworm 26, 72, 73
Paaps, Ym, boer 208
Padde, scheepsjongen 322, 323
paddestoelen meien 195
Paludanus, Bemardus, stadsgeneesheer 95, 302, 379, 447, 448, 450
Paludanus, Rutgerus, geleerde 35, 36, 421
Pampus, zandplaat 45, 400, 435
Pan, Jan Gerritsz 180
pannemannen 280
papierknippen 354, 355, 356
Parma, Hertog van, zie Hertog van Parma
Pasen 254, 267
- paasbrief 253
Pater, Gert, marktmeester 268
Pater, Pieter, dief 170
patriotten 26, 237
paus 10, 122, 462
Peerdeman, Heertje, dorpsomroeper 303, 304
Peereboom, Jan, slager 17
Peetoom, Pieter, boer 214
pest 26, 74, 372, 375
- huizen 381
Pet, ouderling 125
Petten 63, 242, 427, 429, 433
- Zeewering 432
Philips, Huibert, houtbewerker 88
Philips, Tate, houtbewerker 88
Picasso, Pablo, kunstschilder 214
Pietersz, Claes, boer 205
Pietersz, Claes, scholier 184
Pietersz, Cornmelis, schipper 331
Pietersz, Jan, regent 169
Pietersz, Simon, Jeruzalemvaarder 19
Pijper, Aris, barbier 150
Pijper, Dirk, componist, auteur 348, 365, 366
pikt en dreven 170, 213, 349
pinckers 194
pinksterbloem, zie pinksterbruid
pinksterbruid 197, 255
Pinksteren 254, 255
Pinxter, arts 385
Pius IX, paus 122
Plantinga, Martje, gymnast 408
Plas, juwelier 286
Plas, Pieter, kunstschilder 365, 426
plattelandssteden 159, 167
Plattelandsvrouwen, Nederlandse Bond van 150, 260
Plempdijk 73
Ploeger, Dirk, petroleumventer 288
plukharen 160, 162
poepemuizen 219
poepen (Duitsers) 220
poldergotiek 349
Pollnitz, C.L. de, baron 28
Pomp, Dirk Gerritsz, koopman 96, 328, 446, 447, 448, 450
Pool, Daan, conferencier 268, 270, 366
Pool, familie 140
Pool, Joannes, burgemeester 168
Pool, Johannes, arts 384, 385
poolexpedities 328
Poolland 285
poortrecht 161
Poppen, Jacob, stadsbestuurder 72
poppesnor 194
Portegijs, Jb., mede-oprichter 366
Portugal 23, 96, 280, 323, 327, 342, 420, 447, 448, 450
Posker, Piet, grensrechter 404
Post, dokter 26
Post, J.B., fietsenmaker 54
Post, Pieter, architect 428
Posthumus, goud - en zilversmid 285
Pot, Claes, sluiswachter 424
Pot, Hendrick Gerritsz, kunstschilder 95
Potter, Paulus, kunstschilder 96
Pranger, Pieter, dirigent 361
Pregt, Hendrik, roggebroodbakker 302
Prentenknipper, Jan de 356
Prins, Dirk Hendrik, onderwijzer 456
Prins-Eikema, Johanna Elisabeth, raadslid 173, 456, 457
prinsgezinden 237
Pronk, Cornmelis, tekenaar 38, 114, 155, 165, 236, 280, 336, 375, 377, 428
Pronk, weduwe, hoedjesvoerster 148
Pronk, Matthé, wielrenner 414
proost (zie ook bij afzonderlijke plaatsen) 111
proveniershuis 381
Purmerend 22, 44, 45, 49, 50, 53, 54, 66, 142, 165, 190, 255, 267, 290, 291, 300, 342, 400, 406, 425, 426, 436
Purmersteijn, slot 420
Putker, Dorus, winkelier 107
Putting, Jan, finalist 263

Quanjer, apotheker 459
Queldam, Jacob, reder 329
Quelderduyn 435
Querido, Job, onderduiker 246
Quick, voetbalclub 403Tuinders uit Dirkshorn aan het werk. De schuit ligt klaar om de opbrengst van het land naar de veiling te brengen. Het dorp had een kleine haven in het verlengde van de Raadhuisstraat. (CM)

Raad van Beroerten, zie rechtspraak
Raad van Holland 278
Raat, Klaas, burgemeester, nutsbestuurder 27, 357, 361
Raat, Pieter, polderbaas 65
Radboud
- koning 10, 14, 62, 107, 108, 155, 156
- kasteel, zie Medemblik
Rademaker, Abraham, tekenaar 159, 231, 420
Ramas, Maarten, chirurgijn 380
Ras, Cornmelia, kermis briefschrijver 255
Ravensteijn, J., kunstschilder 159
Raven, Pieter, stuurman 334
Rayer, Homme, patiënt 388
RCH, voetbalclub 405
recht van paalkist, zie paalkist
rechtspraak 422
- asega (rechtsfunctionaris) 157
- baljuwschap, zie aldaar
- bijl 162
- bloedraad 22, 114, 116
- brandijzer 162
- burengerecht 158
- galg 161, 162
- kantongerecht 172
- laatste doodvonnis 172
- rechtbank 116
- strafzaken 161
- terechtstelling 116, 170, 172
- verbanning 232
rederijkerskamers 263, 264, 268, 351, 352, 358, 359
Reddingius, zie Aaltje Noordewier
Reekers, Barend, fotograaf 366
reformatie, zie hervorming
Reindersz, Gerrit, molenbouwer 71
Rekere 61, 147, 228, 229
- dam 158
Rembrandt, kunstschilder 115
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 3, 25, 170
Richard, Cliff, zanger 198
Ridderikhoff, Jo, organisator 352
riempjesslag 195
Rienderhoff, Jan Gerritsz, beurtvaarder 340
Rietschoof, H., kunstschilder 160
Rijk der Duizend Eilanden 30, 37, 49, 140, 292
Rijkers, Dorus, redder 433
Rijkswaterstaat 434
Rijn 36, 275
- land 11, 419
- schepen 324
Rijp, Feyken, kroniekschrijver 278
Rijpje, 't 150
Rijswijk, Maaike van, vrouw Wilhelm Heinrich Niestadt 148
Ringers, ir. J.A., ontwerper 53
Rinkema, Hermanus, melkventer 289
Ris, Cornmelis, predikant 26
Rochefort 336
Roemer, familie 27
Roemer, Klaas, leider dansgroep 443
Roemer, Bas, ‘speulman’ 267
Rogge, scheepswerf 431

 

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.