Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 475

Register: Mar - Oor

Markerwaard 53
Markerwaarddijk 438
Marsdiep 424, 433, 434, 435, 436
marskramers 284, 315
Martinus
- bisschop 251
- heilige 114
Masclee, wagenmaker 34, 35
Mastenbroek, J.H. van, kunstschilder 77
Maurik, Justus van, schrijver 359
Maurits, stadhouder, prins 85, 116, 118, 234, 351, 450
May, Jan Cornelisz, schipper 328
May, Jan Jacobsz, schipper 328
Mayen, Jan (-eiland) 25, 328
Mazereeuw, Jan, ‘profeet’ 118
Maximiliaan de Henin, zie Bossu
Maximiliaan van Oostenrijk 232, 233
Medemblik, zie vanaf p. 484 e.v.
Medemblicensis, Wiggardus van der Werf, leerling 189
Medemblik, Johannes van, zie Jacobsz, Laurens
Meêr, Henry Robert de, burgemeester 48
Meer, Tine van der, gymnaste 408
Melchior, dokter 381
Melchior, familie 437
Melchior, Simon 437
melkfabrieken: zie zuivelfabrieken
- quotum 222
- robot 222
Mellle, Marten, dominee 311
mensenbeultje 305
Mercurius, god van de handel 67
Merens, familie 94
Merius, Johan, priester 119
merklappen 312, 314
Mes, Barend, verzetsman 244
Messchaert, Johannes Martinus, zanger 360, 361, 364, 451, 453
messenmakers, zie bij Schagen
Met, Jacob, wagenmaker 23
Metius, Anthonis, landmeter 60
Meurs, Cor, conferencier 268
Meyer, Israel, slager 121
Meyer, Tymon, kunstschilder 93
Meyroos, H.A., stadsmuziekmeester 361, 451
Michiels, Guyert, dievegge 425
Middenbeemster 428, 429
Middenmeer 291
Midwoud 17, 20, 115, 121, 135, 138, 162, 169, 184, 191, 212, 215, 268, 318, 385, 408, 479
Mie, huishoudster 147
Miede, De, boerderij 218
Mienis, Kaatje, ‘oranjevierster’ 193
Minderbroeders, zie Franciscanen
Mist, Jan de, schout 162, 163
Modder, Arie, gemeentebode 174, 175
Modder, Jan, ‘gevangene’ 162
Moeijes, Antje, vrouw Hendrik Fijn 258
Moeijes, Jan, garagehouder 412
Moel, Emma de, dochter Hermanus de Moel 453
Moel, Hermanus de, metselaar 453
Moel, Jacob de, zoon Hermanus de Moel 453
Moel, Marijtje de, dochter Hermanus de Moel 453
Moel-Vijn de, Cornelia 453
Moerbeek 140, 191, 211, 256, 260
- polder 219
Moes, H., pastoor 106, 107, 187
Mol, Cornelis, boer 18
Mol, Cornelis, fruitteler 218
Mol, Cornelis, kunstschilder 137
Mol, familie 136
Mol, Jacob, vervoerder 342
Mol, Jan, machinist 342
Mol, Jantje, dochter Cornelis Mol 218
Mol, Niene, kunstschilder 137
Moldovan, Arpad, bewoner De Kolonie 457
molen 65 e.v., 149, 169, 170
- Amerikaanse windmolen 76
- houtzaagmolen 280, 281
- korenmolen 98, 244, 247, 280, 282, 283
- poldermolen 58, 68, 69, 76, 78, 421, 449
- spinnekopmolen 68
- strijkmolen 67, 149
Molen, vrouw van Buishand 218
Molen, C van der, kunstschilder 145
Molen, Johan van der, kastelein 260
Molenaar, Jacob Pietersz, matroos 334
Molenaar, Pieter, vrachtrijder 134
Molenaer, Claes 108, 115
Molenakte van de Vier Noorder Koggen 170
Molkenboer, Theo, architect, kunstschilder 123, 385
Moll, A., bestuurder 389
Moll, C.H., familie 26
monniken 21
Monnikendam 3, 22, 43, 44, 165, 239, 400, 423, 424, 434, 438
Monster, A., verzetsman 244
Montfoort 421
Mooij, Neeltje, vrouw Jochem Blaauboer 36
Mooij, pater 192
Mosk, Aafke, vrouw Pieter Klaasz Kamp 209
Mosterd, Willem, lid rechtbank 116
Muller, Marytie, vrouw Jan Willemsz Harge 432
Munster, Vrede van 25
munstslag, recht van, zie Westfriese Munt
muntenvondst 421
Museumboerderij West-Frisia / Adriaan Donker 14, 207
- Vreeburg 207
Muskee, Sini, gymnast 408Foto van de Westerwortelsloot in Broekerhaven. De volgeladen schuiten van de tuinders wachten voor het Rad. (AWG)

nachtvrijen, zie kweeste
Nahtan, Hartog, slager 122
naïeve schilders 347, 362, 364
Napoleon, keizer 27, 45, 98, 122, 168, 171, 174, 269, 337, 382, 435
Nassau-Bergen, Wigbold Adriaan van, rentmeester 208
Nederlands Rundvee Stamboek, zie rundvee
Nederlandsche Handel-Maatschappij, zie NHM
Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij, zie NOT
Neptunus, zeegod 67
Neyt, zie Coultre-Neyt, le
NHM 443, 444
Nibbixwoud 119, 138, 150, 153, 155, 166, 171, 215, 252, 278, 300, 365, 402
Niedorp(en) 11, 38, 111, 113, 115, 119, 160, 166, 228, 229, 230, 278, 357, 380, 405
Niedorperambacht 229
- Kogge 40, 62
- Verlaat 11, 30, 40, 44, 135, 246, 340, 345, 347, 477
Niele, M., burgemeester 258
Nierop, Coen, timmerbaas 421
Nierop, Dirck Rembrantsz van, wiskundige 25, 336, 454
Niestadt, Wilhelm Heinrich, fotograaf 148
Nieuw Hoorn 331
Nieuw-Almersdorp 132
Nieuwe Diep (zie ook Den Helder) 45, 98, 337, 435, 436
Nieuwe Niedorp 21, 25, 39, 43, 45, 47, 51, 59, 109, 112, 115, 117, 118, 135, 138, 163, 169, 174, 182, 193, 209, 234, 243, 259, 263, 265, 267, 268, 283, 337, 345, 347, 378, 395, 397, 400, 402, 405, 407, 408, 414, 454, 457, 458
Nieuwedijk 63
Nieuwenburg, baljuwschap van de, zie baljuw
Nieuwenburg, kasteel, zie dwangburchten
Nieuwendam 238
Nieuwenhuis, Domela, socialist 458
Nieuwenhuyzen, Jan, predikant 357
Nobel, Gerrit, gemeenteontvanger, voorzitter 412, 442, 443, 454, 455
Nobel, Volkert J., voorzitter 449
nood, hulp bij, zie ziekte, hulp bij
Nooitgedacht, Tijmen 187
Noord-Holland, conservenfabriek 294
Noord-Scharwoude 11, 37, 41, 46, 50, 76, 131, 145, 160, 188, 208, 222, 245, 264, 278, 339, 351, 354, 371, 380, 400
Noorder Rekerdijk 147
Noorder Stoomtramweg Maatschappij 51
Noorderdijk 70, 74, 78, 434
Noordervliet, Pieter, wagenmaker 317
Noordewier-Reddingius, Aaltje, sopraan 361, 364, 451
Noordhollands Kanaal 27, 45, 46, 47, 48, 53, 98, 147, 265, 290, 337, 436
Noordhollands Noorderkwartier, hoogheemraadschap 78, 88
Noordhollandsch-Friesche Spoorweg 49
Noordhollandse stolp, zie stolp
Noordschinkeldijk 429
Noordse Compagnie 25, 93, 281
Noordsvaart 326
Noordzeekanaal 78, 436
Noormannen 156
Norel, Klaas, verzetsman 244
NOT 443, 444
notabelen 140
Nottelman, Jacob, chirurgijn 208
Nova Zembla 396
Novartis Seeds, zaadhandel 458
NSB 241
Nijs, De, zuurkoolfabriek 294
Nut, de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 7, 27, 150, 214, 260, 264, 356, 357, 358
Nutsbibliotheek 357
- spaarbank 357
Nuwendoorn, huis te, zie dwangburcht
Nuyens, Willem, huisarts-historicus 108, 455, 456Kijkje in Oterleek rond 1900. (CM)

Obdam 41, 62, 67, 69, 73, 108, 109, 111, 134, 140, 147, 161, 166, 167, 191, 192, 278, 294, 359, 385, 400, 405, 409, 453
Obdam, Jac., dammer 409
Oepkes, meester 162
Oldenbarnevelt, Johan van, raadspensionaris 427, 434
Olie, Andries, oprichter 358
Oliver, afwerpterrein 244
Olofsen, Piet, speerwerper 414
Omloopdijk 63
Omval 149
Onder, juwelier 286
Onderdijk 138, 293, 409
Onderduikers, Landelijke Organisatie voor hulp aan 244
onderwijs
- bewaarschool 10
- Commissie van Toezicht op het land- en tuinbouwonderwijs 446
- Hogere Burgerschool 189
- huishoudscholen 454
- muziekschool 358
- naaischool 188
- school 183
- plaat 189
- plankje 189
- tas 184
- Vereeniging ter bevordering van het Vakonderwijs in West-Friesland 193
Ooijevaar, familie 136
Oord, Jan van der, schoolmeester 360
Oord, Piet van der, boer 211

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.