Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 474

Register: Kor - Mar

Kortebos, arts 385
Kos, Willem, schaatsenrijder 400
Kostelijk, Willem, kolver 261
Koster, Arie, winkelier 23
Koster, E, bekroonde 216
Köster, Hendrik, koopman 284
Koster, Jacob, burgemeester 169
Koster, Jan, schrijver 359
Koster, Saartje, rijke boerenvrouw 28
Kouwen, Leendert, landarbeider 222
Kraakman, Petrus 310
Krabbendam 62, 150, 349, 431
Kramer, huiseigenaar 435
Kramer, Harmen, handelaar, slager 290
Kramer, Pieter, beschuldigde 163
Kramer, Simon Harmensz, veehouder 208
Kreilerwoud 420
Kretser, Gerrit, dienstplichtige 27
Kriebel, firma, goud- en zilversmid 285
Krieger, ir. A.J., spoorwegontwerper 30
Krijger, Anna Jacoba, vrouw Jan Appelman 140
Kromhout, Pieter, boer 206
Kromme Gouw 205
Kromme Leek 132
Kroon, W., tekenaar 179
Kroon-Heidenrijk, regentes 377
Kroone, horloger 94
Kropholler, architect 93
Kruger, Paul, president 217
kruideniersvereniging, zie Vooruit, Vereniging
Kruik, Klaas, redder 75
Krul, actievoerster 269
Krul, Greet, conferencier 268
Krul, Jan, conferencier 268
kuiper 19
Kuiper, koetsier 53
Kuiper, Jannie, naïef schilderes 345, 347
Kuiper, mevrouw 175
Kuiper, Reier, landbouwer 219
Kuiper, T., kunstschilder 121
Kunst-Dam, Miep, kunstschilderes 21
kustgotiek, zie poldergotiek
Kuyper, Aaltje, herbergierster 10
Kwadijk 190
kwakzalverij 299, 373, 386
Kwast, Jacob, schoolhoofd, zangkoor 133, 359, 360
kweeste 311Gezicht op Broek op Langedijk omstreeks 1910. Het leven draaide in die tijd om de kool en allerhande andere tuinbouwproducten. De veiling, de oudste van Nederland, zorgde voor rust tussen de tuinders en de kopers. (CM)

Laan, arts 385
Laan, Klaas, boer 217
Laan, Klaas, kaasfabrikant 287
Laan, Klaas ter, burgemeester 431
Laecken, Gerrit van, commies 433
Lage Hoek 14, 78
Lagedijk 63
Lagerdoes 421
Lakeman, Jacob, walvisvaarder 93
Lakenman, Seger, secretaris 72, 77
Lakenman-Huffmeyer, M.A., presidente 389
Lambertschaag 107, 112, 135, 138, 145, 162, 168, 174, 258, 290, 361, 414, 487
Lambertus, heilige 106
Lammertijn, Passchier, damastwever 282
Land, Jo op 't, jollenbouwer 356
Land- en Tuinbouwbond 123, 192
landarbeiders 305
landbouwcrisis 252
Landbouwtentoonstelling 30, 52, 140, 222, 266, 267, 349, 366, 446
Landdag, zie Rooms Katholieke Landdag
landjuwelen, zie rederijkersfeesten
landnamen 205
- De Kamer
- De Fok
- Eendenwijd
- Het Lage Stuk
Lange, Daniël de, musicus 361
Langedijk 27, 37, 39, 62, 63, 68, 70, 112, 115, 126, 131, 135, 140, 142, 144, 145, 160, 196, 205, 206, 207, 216, 218, 220, 282, 283, 292, 293, 294, 305, 306, 358, 362, 371, 387, 405, 425
- Groentecentrale 28
Langedijk, Dirk, landmeter 452
Langedijk, Gerrit, bakker 145
Langedijk, Gerrit Dirksz, landemeter, cartograaf 452
Langedijk, Jan, schaatsenrijder 251, 400, 401
Langedijk, slager 142
Langereis 54, 70, 71, 72, 150, 152, 163, 169, 278, 351, 378
Langereis, Arie, veehandelaar 102
Langewagen, Reynier, burgemeester 235
langhuisstolp, zie stolp
Lanooy, C.L., keramist 426
lappiespoepen 26, 148, 315
Laren-Zwuup, Nel van, dialectspreekster 268
Lauerman, arts 385
Ledeboer, M.E., vrouw A.J.P. Boeke 317
Lee, Van der, arts 385
Lee, Van der, kleermaker 132
Lee, H.C. van der, geneesheer-directeur 389
Leeghwater, Jan Adriaenszoon, waterstaatkundige 430, 431
Leegwater, Jan, priksleeër 265
Leegwater, Willem, molenaar 59
Leemans, gemaal 438
Leemburg, schaatsenrijder 460
leenmannen 422
Leeuw, Claas, terechtgestelde 161
Leeuw, familie 136
Leeuw, G. v.d., minister 194
Leeuwarden 42, 49, 290, 399, 408, 460
Leeuwenhorn 421
Legrain, Willem 183
Leiden 11, 13, 117, 235, 281, 292, 380, 427, 455, 462
Lely
- gemaal 30, 438, 440
- wet 78
Lennep, Jacob van, schrijver 44
L'Epie, Zacharias, filosoof 2
Let, Hendrik de, cartograaf 432
Leve, H. de, veehandelaar 67
levenstrap 13, 313, 318, 320
Leverink, J.C. van, kunstschilder 97
Lex Frisionum 156, 157
liedertafel 361
Liefhebber, Anna Catharina, lidmaat 126, 128
Lieshout, Bernardus Michael, sigarenmaker 289
Lieven, Jantje Jans, paasbriefschrijver 253
lijnbaan 88
Liket, Theodorus, pastoor 120
Linsen, Jan, kunstschilder 354
Linschoten, Jan Huygen van, zeevaarder 23, 96, 328, 334, 350, 353, 446, 447, 448, 450
Liorne, Pieter Jansz, koopman 24, 281, 324
Lodder, Jan Dirk, secretaris 143
Loef, A., kunstschilder 334
Loman, arts 385
Lon, S.B. van, kruidenier 86
Lont, Nan, ‘gevangene’ 162
Loon, Hans van, koopman 70
Loosen, J.C. van, vrouw S. Snouck 382
lotelingen 196
Louwers, Lodedijk, ‘redder’ 75
Louwesz, Femme, regent 169
Louwesz, Reiner, regent 169
LTB(-Handelsraad) 291, 340
Lübeck 19, 275, 326
Luc, J.A. de, letterkundige 210
Lückens, G.H., kunstenaar 444
Luijtsz, Sijmon, matroos 334
luilak 197, 254
Luitjes, R., kruidenier 290
Luitjes, Rieuwert, schipper, molenaar 334
Luther, reformator 20, 111, 120, 121
Lutherse gemeente 124, 315
Lutjebroek 18, 35, 118, 122, 123, 137, 138, 168, 174, 239, 288 291, 293, 313, 315, 385, 455, 470
Lutjewinkel 45, 51, 218, 287, 300, 454, 467
Luycks, bedrijf 291
Luyken, Jan, kunstenaar 327, 373, 374

Maartensz, Dirk, ‘beeldenstormer’ 114
Maas, H.A., componist 348
Maasland 11, 329
Maat, C. van de, melkboer 287
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 446
Maekschoon, Pieter 450
Maelson, François, stadsdokter, pensionaris 350, 438, 448, 450, 451
Magito, Pieter, kermisman 256
Magnée, Andries, schoolmeester, tenor 360, 364
Magnus, ridder 228
Maire, Jacob Le, zeevaarder 328
Mandrill, afwerpterrein 243
Manneveld, Jaap, danser 362
Manshande, Chris, kunstschilder 120, 365
Mantel, Cornelis, tuinder 382
Mantel, Jacob Pzn, tuinder 382
Mantel, schippersfamilie 342
Mantel, Willem, bakkersventer 52
Margaretha , vrouw Lodewijk de Beier 230, 231
Maria, Heilige Maagd 180, 420
- beeld 108, 109, 115, 180
- devotie 108
- hertogin 232
- jaar 123
- kapel 14
Marijtje, vroedvrouw 182
marine(-werven) 3, 284
Marine, Koninklijk Instituut voor de 91, 97, 98, 338
- Comité tot de Zaken van de Marine 337
Marken 239, 422, 437, 438
- schippers 45
Markermeer 158, 229

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.