Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 20: Register » pagina 471

Register: Eda - Gro

Edam 22, 43, 44, 67, 78, 117, 150, 165, 265, 279, 356, 357, 400, 403, 424
- kaas 279, 286
Edam, Jaap, visser 330
Edel, Piet, bollenteler 220
Edelenbosch, Jaap, visboer 315
Eecen, houtzagerij, houthandel 281
Eecen, Cornelis, turfhandelaar, timmerman, 281
Eedijs, Petrus, pastoor 111
Eeken, Jan, boer 386, 387
Eenhoorn, De, boerderij 428
Eertigenburg 14, 15, 16, 68, 115, 150, 205, 226, 231, 292, 371, 421
Eerste Wereldoorlog 226, 227, 240, 244, 268, 311, 382, 404, 443, 444
Egbers, Marijtje, vrouw Egbert Koning 179
Eggert, Willem, bankier 420
Egmond, familie 422
Egmond (aan Zee, Binnen) 11, 51, 61, 107, 108, 116, 120, 156, 228, 229, 243, 244, 254, 258, 365, 433, 454
Egmond, dirigent 264
Egmond, Piet, kunstschilder 277
Eikema, zie Prins-Eikema, Johanna Elisabeth
Eilander, Dirk 142
Eilandspolder 422
Elfstedentocht, zie ijsvermaak
Elberts, Liefje, dienstmaagd 162
Elema, arts 385
Elout, C.K., journalist 422
Engel, S., goud- en zilversmid 285
Engels-Russische invasie 26, 27, 98, 163, 238, 242, 243, 434, 435
Enkhuizen, zie p. 482 e.v.
Enqueste 36, 37
Ens, Jan, boer 208
Eriks, G., vrouw Jacob Koster 169
Eriksz, Barend, schipper 331
Essing, Ben, organisator 198, 270
Eten Lum, Jan, dief 170
Etersheim 428
Everdingen, Caesar van, kunstschilder 353
Ewijk, Gijsbert van, stads geneesheer 379
Eyssen, Jan, kaashandelaar 287

De Drechterlandsedijk in Ursem, onderdeel van de Westfriese Omringdijk.
De Drechterlandsedijk in Ursem, onderdeel van de Westfriese Omringdijk. Op de voorgrond is de boerderij annex bakkerij van Buisman te zien; daarachter de bakkerij van weduwe Gunter. (HKU)

Fabricius, Johan, schrijver 25, 323
Fijn, Hendrik, kermisexploitant 258
Fijnheer, Jan, visser 8
Fijnheer, Jans, schoonrijdster 402
Filips van Bourgondië, hertog, graaf 160, 169, 183, 231, 432
Filips II, koning 21, 63, 93, 113, 233, 237, 421
fistelboer 300
fistelpot 300
Flora, Romeinse godin 337
Floris II, graaf 156
Floris III, graaf 228
Floris V; graaf 3, 14, 15, 16, 17, 61, 91, 137, 157, 158, 164, 229, 230, 231, 421
Floris de Zwarte, strijder 228
Fokke, Simon, etser 399
Foreest, Van, familie 94, 428
Foreest, Agatha, jonkvrouwe 429
Foreest, Cornelis van, rechtbankpresident 172
Foreest, Johan van, schout 116
Foreest, Nanningvan, secretaris 70, 429
forten 435
Fortuin, Jan, eerste patiënt 388
Franciscanen, paters 118, 119
Franciscanessen van Salzkotten, zusters 119
Franken, Joost, tuinder 342
Frankfort, Kerry, zeilmaker 414
Frederik Hendrik, broer stadhouder 85
Freekbuur, schipper 358
Freva, god 107
Friesland 13, 18, 49, 51, 61, 156, 207, 227, 230, 337, 419, 420, 421, 422
- Friezen 10, 20, 107, 155, 236, 419
- laken 275
- langhuis 206
- Oost-Friesland 45, 228
Fruin, Robert, liberaal 455
fruitteelt 29, 292

gaaischieten 256, 409
Gabriël, PaulJoseph Constantin, kunstschilder 68
Gabriëlse, Cornelia, kunstschilder 28
Galama, Hartman, landeigenaar 420
Galenus, Claudius, arts 390, 392
Galis, Dieuwertje, vrouw Jan Blokdijk 312
Galis, Jan Klaas, voorzanger-schoolmeester 184
Galis, Klaas, bakkersknecht 52
Gallis, François, arts, burgemeester, deken 380
Garegoedsboogerd, boerderij 367
Garst 435
Gawijzend 16, 133, 168, 421
geboortekrans 181
Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland in West-Friesland en het Noorderkwartier 3, 23, 83, 91, 93, 165, 166, 241, 433, 438, 450
Geel, Jan, schipper 339
Geerling, arts 385
geeselbank 213
Geestmerambacht 30, 37, 41, 49, 62, 68, 70, 72, 157, 204, 213, 216, 220, 222, 339, 429
- college van dijkgraaf en heemraden van 170
Geit, familie 136
Gelder, Dick van, impresario 270
Gelderse troepen 20, 91, 121, 232, 236, 422
Gelre, hertog van 236
gemalen 431
geneeskunst, zie Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
Gent, Jan van, wielrenner 414
Gerechtigheid, De, huis 428
gerechtigheidsdrieluik 157
Germaans wraakrecht 156
Germonts, Aagt, ‘het Abbekerker wijf’ 162, 163
Gerulf, graaf 156
getijdegeul 8, 9
Geurtsen, Kees, verzetsman 245
Geusebroek, J., kunstschilder 101
geuzen 23, 69, 115, 118, 227, 232, 237, 238, 349, 455
- liedboek 350
gevelsteen 213, 325, 450
gewelfschildering 349
Gherbrantsz, Andries, onderpastoor 182
Gijsbrechts, Dirk, deken 111
Gijzelaar, Chris, wethouder 311
Gijzelaar, Margreet, dochter Chris 311
Giling, Co, schaatser 251
Glas, Betje, vrouw Piet van der Oord 211
Glas, Jaap, verzetsman 243
Goedkoop, gebroeders 47
Golf van Biskaje 448
Gommerske(a)rspel 85, 86, 159
Goodman, Benny, zanger 270
Gooi, 't 15, 420, 421
Gootjes, Cor, tuinder 246
Goeree 421
Gorinchem 458
Gorkum 350
Gorter, Jan Lourisz., voerman 39
Gorterdiep 11
Gouda 136, 233
- kaas 286
Gouden Engelfeest 196, 197
Gouwe, de, gemeenschap 221, 264, 325, 486
Gouwenaar, Jacob, schipper 328
Gouwzee 424
Graaf, De, pastoor 144
Graaf, Adriaan Cornelis de, verzetsman 30, 246
Graaf, Annie de, vrouw Cor Gootjes 246
Graaf, Elizabeth de, jodin 246
grafheuvels 9
Graft 160, 366, 427, 430
Graft, Louw van 254
Graft, Willem van, vliegenier 54
Graft-de Rijp 422
grasbaanwielerwedstrijden 394, 395
grasmaaiers, zie hannekemaaiers
Grebbe 35, 36, 421
Greenery, The 294, 438
Greeve, Borromaeus de, franciscaan 123
Greidhoek 51
Grelinger, zuurkool fabrikant 294
grensbal 415
Grent, bisschop 350
Grient-Wilken, Narda van der, papierknipster 356
Grietenzoon, Jan, molenbouwer 65
Groen, familie, kastelein 412
Groen, J., landbouwvoorman 123, 294
Groen, Jantje, dienstmaagd 162
Groen, Piet, molenaar 78, 79
Groen van Pinsterer, G., staatsman 455
Groenland, familie 125
Groenten, Vereniging tot afvoer van groenten, aardvruchten en fruit 28
- veiling, zie tuinbouwveiling
Groenveld 150, 482
Groetpolder 38, 51, 219
Groneman, J.L., veefokker 51
Groot, boerenfamilie 285
Groot, gebroeders, kleermakers 285
Groot, vetweider 290
Groot, zaadhandelaar 126, 458
Groot, Aafje, vrouw Pieter Sluis 458
Groot, Arie de, koetsier 172
Groot, Arie, boer 214
Groot, Evert, kleermaker 285
Groot, Jan Albert, bierbrouwer 91
Groot, H. de, molenaar 66
Groot, J. de, burgemeester 456, 457
Groot, Kee, initiatiefneemster 404
Groot, Klaas, bollenteler 220
Groot, Nanne, zaadhandelaar 284, 293, 458
Groot Privilege 232
Groot, Simon, zaadhandelaar 293
Groot-Geestmerambacht 78
Groote Keeten 238
Grootebroek 17, 19, 20, 25, 29, 30, 35, 43, 44, 49, 50, 75, 109, 118, 123, 134, 138, 140, 141, 142, 147, 159, 160, 168, 173, 185, 192, 193, 215, 219, 239, 253, 258, 285, 291, 292, 293, 294, 304, 305, 306, 313, 315, 342, 357, 358, 362, 376, 377, 405, 412, 462

 


Hé, is dat Westfries?

596. Je mag niet die appel van dat kleine kind ofpollen (aftroggelen, afbédelen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.