Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 470

Register: Cav - Eda

Cavo-Latuco 291
Centen, Sebastiaan, kroniekschrijver 84, 208
Charlottenburg 453
Chattellon, familie, 222
China 20, 23, 25, 96, 328, 447
- Muur 62
- porselein 17, 331
- schimmen 356
China, Dirk, zie Pomp, Dirk Gerritsz
chirurgijns, zie ook afzonderlijke plaatsen 306, 373, 380
cholera 317, 385, 386
Cinema Schinkel, zie bioscoop
Claas, Claasz, schoenmaker 330
Claasd., Jannetje, dochter Claasz Claas 330
Claasz, Claas, schoenmaker, zoon Claasz Claas 330
Claasz, Gerrit, zoon Claasz Claas 330
Claasz, Wouter, schoenmaker, zoon
Claasz Claas 330
Claes, Jan, handelaar 277
Claes, Trijn, gewonde 39
Claessen, Gerrit, terechtgestelde 112
Claesz, Cornelis, uitgever 350
Claesz, Jan, kunstschilder 181, 276, 353
Claesz, Pieter, bezoeker ‘hearing’ 66
Claesz, Pauwel, boer 205
Clarissen 118
Clay, Gerrit, veefokker 214
Clerck, Mattheus, drost 119
Cloeck, K., kunstschilder 336
Cock, de, predikant 126
Codde, vicaris 120
Coen, Jan Pietersz, gouverneur-generaal 24, 321, 323, 330, 331, 386
- standbeeld 24
Coenen, Frans, musicus 361
Coeuershof, Christian, kunstschilder 380
Colenbrander, ontwerper 189
Colijn, Hendrik, minister-president 443
Collot d'Escury, H.A., baron 51
Commandeur, familie 134, 167
Commandeur, Arie, burgemeester 119, 155
Commandeur, J., burgemeester 116, 167, 364
Commandeur, K.A., burgemeester 269
Conijn, Frits, verzetsman 246
Conijn, Geertje, vrouw Arie Groot 214
Cools, Magtheld, werkgeefster 92
Cooltuyn, Cornelis, pastoor 113, 114
Corff van Boshuysen, Claes, belastinginner 20, 232
Cornelis, Geert, ruziemaakster 315
Cornelis, Mary, wees 376
Cornelisz, Philips, ‘beeldenstormer’ 114
Corver, Cees, gymleraar 406
Costers, Henricus, pastoor 171
Corts, Chris, tennisser 410
Coultre, Greet le, tennister 410
Coultre, Piet le, tennisser 410
Coultre-Neyt, N. le, bestuurslid ziekenhuis 388, 389
Craenhals van Hottinga, Sebastiaen, dijkgraaf 63
Creatief Westfries, stichting 347
Crescent, Jacob A., kunstschilder 40, 109
Cromhout, Barthout, bedijker 427
Cromhout, Nicolaas, raadsheer, bedijker 70, 427
Cronenburg, Gerrit, regent 353De hervormde kerk in de P.J. Jongstraat van Lutjebroek op een tekening uit 1785 van Hendrik Tavenier. (AWG)

Daalmeer 68
Daendels, Herman Willem, luitenant 238, 242, 243
Dalen, Jan van, molenaar 68
Davids, bestuurder 402
Davidson, schippersfamilie 342
Davidson, Zeger, gefusilleerde 26, 238, 359, 460
Davidzon, Jan, spelend kind 195
De Goorn 119, 134
De Gouw, verkavelingsgebied 30
De Gouw, veenriviertje 132
De Graal 124
De Haas, familie 134
De Haukes 51
De Hulk 39
De Keins 68, 108, 109, 427
De Kooy 435
De Nek 59, 205
De Noord 124, 125
De Rijp 419, 430, 431, 437
De Stolpen 53
De Streek 38, 50, 51, 53, 118, 120, 140, 168, 205, 206, 207, 210, 258, 260, 292, 293, 294, 300, 304, 313, 342, 390, 425
De Veenhoop 138, 159, 425
De Weere 38, 105, 107, 141, 167, 168, 189, 221, 290, 304, 365
Decker, Willem, landsheer 136
Dedem, baron W.K. van, burgemeester 155
Deen, schippersfamilie 342
Deen, Jan, winkelier 302
Dekema, fotograaf 186
Dekker, voorzitter LTB-Handelsraad 123
Dekker, Bram, een van de zeven 138
Dekker, Cornelis, overblijvende oudere 371
Dekker, Herke, postbode 47
Dekker, Jan Cornelisz, slaaf 25, 334
Dekker, Neeltje, dochter Cornelis Dekker 371
Dekker, Piet, redder 75
Dekker, Pieter, chirurgijn 168
Dekker, Thijs, burgemeesterszoon 215
Delfos, Abraham, tekenaar 306
Dell, Jo, organisator 352
Den Burg, bierbrouwerij 282
Den Helder (zie ook Huisduinen) 19, 27, 45, 47, 48, 50, 54, 86, 120, 122, 238, 242, 246, 290, 300, 329, 337, 338, 365, 371, 383, 387, 431, 433, 434, 435, 436, 438
- Zeewering 432, 434
Den Oever 45, 77, 438
Denijs, Jacobus, chirurgijn 380
Dennemans, Sijtje, wees 378
Deryng, Johannes, schipper 327
Descartes, wijsgeer 454
Destrée, A.V.H., arts 385
Deventer, Jacob van, cartograaf 88, 168
Deure, Loes van der, gymnaste 406, 408
Deure, Pieter van der, burgemeester 75
deurring 181
Deutel, Jan Jansz, uitgever 350
dialect, zie streektaal
Diederik I, graaf 108
Diederik II, graaf 108
Diepenbrock, componist 453
diggelengoed 26, 315
Dignum, Van, kastelein 305
Dijk, Van, goud-en zilversmid 285
Dijk, D. van, pastoor 358
Dijk, J. van, pastoor 116
dijken, zie ook Westfriese Omringdijk
- bouw 71
- doorbraken 3, 59 e.v., 91, 311, 365, 434
- Grote Proces, Het 429
- ‘hearing’ 66
- muurtjes 73
- wielen 63
- wierdijk 71, 426
Dingenom, Jan, pastoor 115
Dircks, Marcus Corenlisz, dokter, zie ook Boerhave, Marcus 89
Dircksz, Albert, stuurman 327
Dircksz, Cornelis, admiraal, burgemeester 22, 239
Dircksz, Reynerus, hulppastoor 113
Dirk I, graaf 11
Dirk VI, graaf 228
Dirk VII, graaf 229
Dirkshorn 62, 138, 143, 150, 244, 259, 341, 347, 362, 476
Dirkmaat, J., schipper 218
Dirksz, Andries, pastoor 114
Dirksz, Cornelisz, burgemeester 22
Doetecum, Johannes van, graveur 448
Doesjan, Adriaan, papier kunstenaar 313
Doggersbank 435
Dok, Willem van, naïef schilder 362
Dokkum 275, 350, 460
- Pact van Dokkum 402, 460
dolhuizen 381
Dominicanen 119
Doncker, Herman, kunstschilder 236, 331, 353
Dondorff, dochters L. Dondorff 190
Dondorff, L., leraar, 190
Donker, familie, 207
Donker, Adrianus, veehouder 207
dood 392
Doodeman, familie, manufacturier 150
Doodeman, Dirk, schaatsenrijder 402
Dool, Jacob Sijmonsz, houthaalder 327
Dool, Herman Sijmonsz, houthaalder 327
Dool, Mieus Sijmonsz, houthaalder 321
Dool, Pieter Sijmonsz, houthaalder 327
Doomer, Lambert, tekenaar 234
Dorhout, U.G., schoolmeester 269
Dorp, EC. van, dominee 313
dorsen 213, 219
Dou, Gerard, kunstschilder 306
Douwes, Trijntje, veroordeelde 163
Drebbel, Cornelis, cartograaf 452
Drechterland
- ambacht 62, 67, 70, 71, 72, 73, 77, 157, 429
- dijkgraaf 176, 444, 445
- kaart 57
- Noorderdijk 74, 168
- waterschap 59, 65, 170, 174, 190, 307, 445
- Westerdijk 59, 63, 70
Drechterlandsedijk 73, 170
- huis 190
- Koggen 44
- weg 54
Dreutel, Jan, uitgever 25
Drieban 41
Driehuizen 437
Droog, veehouder 117
Droog, Arie, timmerman 149
droogmakerijen/-leggingen 67 e.v., 96, 99, 419, 424, 426, 427, 431, 435
druiplanden 71
Druten, Jan van, kunstenaar 323, 350
Duim, Dirk van der, schaatsenrijder 460
duinen 11
Duinker, Vrouwtje 242
Duinkerker kapers 25, 96, 334, 335
Duinstreek 405
Duker, zie Wit-Duker de
Duker, notaris 164
Duvenvoorde, Jacob van, landsheer 67, 73
Duyn, Jacob, kunstenaar 235
dwangburchten, zie ook afzonderlijke plaatsen 14, 157, 158, 161, 229, 230, 421
- Radboud 14
- Marquette 229
- Medemblik 230
- Nuwendoorn 231, 421
- Poelenburg 229
- Nieuwenburg 157, 161
- Torenburg 157, 229, 420
- Wijdenes 158, 229, 230, 421Dorpsgezicht van Hem uit 1740, getekend door Abraham de Haen (1707-1748). (RANH)

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.