Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 20: Register » pagina 469

Register: Boe - Cat

Boer, De, arts 385
Boer, De, tentenbedrijf 293
Boer, Jaap de, timmerman 274, 275
Boer, Jan de, schoolmeester 184
Boer, Johan George den, knipkunstenaar 356
Boer, Klaas de, ondenemer 294, 407
Boer, Pieter de, schipper 334
Boer, Reindert de, gebrandmerkte 170
Boer, Rem de, kunstenaar 453
Boer-de Moel, C. de, schoondochter ‘Opoe Kee’ 453
boerderij, zie ook stolp 119, 206, 207, 208, 213, 217, 221, 222, 423, 428
- bon, het 203
- boelhuis 18
- draai, de 209
- koestal 210
- ligboxenstal 207, 210, 221
- pronkkamer 206
- smuiger 180
- statiedeur 206, 213, 313
- zomerstal 210
Boerenleenbank 28, 29
Boerhave, Aren, boomkweker 246
Boerhave, Herman, geneeskundige 89
Boerhave, Marcus, dokter 89
Boes, Klaas, moordenaar 173, 318, 356
Bok, Cornelis, cipier, kunstschilder 9, 11, 17, 19, 21, 36, 40, 64, 86, 92, 99, 114, 133, 203, 208, 285, 428, 461
Bok, Erik in de 91
Bok, Naatje, zangeres 258
bok-sta-vast 195
Bol, bakker 149
Bol, zie Houtkooper-Bol, M. 456
Bolding, H., ouderling 125
Bongers, wielrenner 414
Bonifacius, missionaris 10
Bontekoe, Journaal van, boek 323, 350
Bontekoe, scheepsjongens van 323
Bontekoe, Willem IJsbrandtsz, schipper 25, 323, 351
Bontekoning, Dirk, houthandelaar 327
Bontekoning, Johannes, houthandelaar 327
Bontekoning & Aukes, houthandel 327
Bontes, Floris Gerritsz, schipper 327
Bontes, Floris Jansz, schipper 327
Boogh, Gijsbert, postbode 48
Boogh, Willempje A.F. P.L., eerste-steenlegger 48
Boon, Cornelis, mishandelde 161
Boon, Dirk Cornelisz, werkgever 162
Boon, Kees, tuinder, burgemeester 342
Boon, Philippus, raadslid 282
Boontjes, Cor, danser 362
Boots, Jan Jacobsz, schipper 328
Boots, Pieter, opgehangene 172, 173
bootsgezellen beurs 25, 335
Bootsgezellenweg 336
Booyes-, Jan, overtoom 277
Bordes, Adrianus Hendrik Jacob, stadsgeneesheer 386
Bording, visserman 422
Bos, broers 170
Bos, Herman, groentehandelaar 356
Bos, Neeltje 370, 371
Bosman, Cornelis, reder 49, 51, 342
Bossen, Pieter, geschiedschrijver 442, 443
Bossu, admiraal, legeraanvoerder 22, 233, 238, 239, 240, 268
Botman, familie 120
Botman, Willem, vleeshouwer 303
Bouman, Jacob, landbouwvoorman 28
Bouter, G., rector 395
Bouttats, G., graveur 424
Bouw, Pzn., Piet, finalist 263
Bouwens, Aris, bakker 283
Bovenkarspel 17, 29, 35, 49, 50, 51, 118, 124, 132, 138, 140, 146 159, 168, 171, 184, 208, 216, 220, 259, 267, 269, 279, 282, 293, 303, 305, 310, 313, 315, 317, 328, 337, 338, 342, 357, 362, 363, 385, 397, 398, 458, 462
Bouwe, kloosteroverste 421
Bowien, G., kunstschilder 317
Braaff, Jacob, kunstschilder 120, 276, 340
Braakpolder 205
Braat, J., kunstschilder 66
Brak, Jan Cornelisz, stuurman 329
Brand, Gerardt, geschiedschrijver 84, 451
Brander, D., burgemeester 363
brandbestrijding 91, 304
Brantjes, fabrikant aardewerk 426
Brederode, familie, kasteel 229, 231, 422
Bredehoff, Adriaan van, regent 428
Bredehoff, François van, burgemeester, heer 161, 167, 428
Bredehoff de Vicq, familie 428
Bredehoff de Vicq, Nanning van, regent 428
Brederode, familie 433
Brederode, Dirk van, admiraal 61
Brederode, Frans van, legeraanvoerder 233
Brederode, Reynout van, praalgraf 438
Breebaart, Dirk, initiatiefnemer 405
Breebaart, J., landbouwer 51
Breebaart, Lippe, schaatsenrijder 399
Breebaart, Simon, gemeenteambtenaar 15
Breebaart, Willem, stadsdrukker 18
Breed, zie Roos-Breed, J., raadslid 456
Breet, Jacob, touwslager 88
Breezand 435
Brinkerink, Cor, tennisser 410
Brinkmann, familie 285
Brinkmeijer-Koelemeij, C., schoonrijdster 402
broeder, ook jan-in-de-zak 301
Broeder, J., pastoor 120
Broek op Langedijk 26, 28, 37, 41, 54, 55, 108, 110, 111, 126, 131, 160, 193, 205, 244, 278, 291, 292, 294, 400, 413, 474
Broekema, dominee 118
Broeker veiling 29, 292
Broekerhaven 20, 40, 41, 75, 76, 118, 219, 263, 292, 294, 302, 304, 330, 339, 342, 475
Broekhuizen, winkelierster 302
Broersen, Jansje, vrouw Piet de Wit 310
Bronckhorst, Andries van, commissaris 66, 170
Bronkhorst, Maria van, geliefde Albrecht van Beieren 231
Brons Boldingh, Anna, weldoenster 339, 390
Bronsveld-Vitringa, S.C.C., raadslid 456
Bronsveld, C.L., schooldirecteur 190
Brouwer, Adriaan, kunstschilder 115, 364, 373
Brouwer, Douwe, archivaris 366
Brouwer, IJsbrand, tuinder 382
Brouwershaven 311
Bruggeman, familie 285
Brugman, veilingman 50
Brugman, Klaas, huisschilder 139
Brugman, Sijbrand, bestuurslid 356
Bruijnis, burgemeester Enkhuizen 194
bruiloft 1, 3, 262, 311, 312
Bruin, Aagje, dochter Gert Veldman 144
Bruin, D., schuitenmaker 338
Bruin, Geertje, vrouw Gert Veldman 144
Bruin, Gerrie, wielrenner 414
Bruin, Jantje, bakkersknecht 302
Bruin, K., schuitenmaker 338
Bruin, Klaas, tuinder 41
Brune, opperbevelhebber 242, 243
Bruning, familie 285
Brunt, Reynier, functionaris 113
Bruyn, De, vier generaties beurtvaarders 42
Bruyn, Jacobus de, beurtvaarder 340
Bruyn, Jacob Willem de, beurtvaarder 340
Bruyn, Pieter Pietersz., schipper 42
Bruynvis, Susanna, vrouw Jan Sonk 94
Buckmann, kastelein 195
Buijs, J., kunstenaar 20
Buik, Arie, kastelein 261
Buir, Jakop, schaatsenrijder 400
Buishand, familie 218
Buishand-Molen, M., mede-oprichtster 218, 366, 455
Buiskool, J.A.E., wnd-burgemeester 174
Buisman, koffie 318
Bullenberg, F, wielrenner 395
bullestiek, zie stieren
Bulthuis, J., kunstenaar 10, 37, 63
Burch, Willem Codde van der, schipper 96
burchten, zie dwangburchten
Burg, Wim ter 449
Burger van Schoorel, Dirk, geschiedschrijver 84
Burgerbrug 123
Burgerhollt, Geer, tennister 410
Burghorn 169, 208, 216
- polder 63, 65, 67
Butter, Herman, kruidenier 141
Buttersloot 141
Buyren, Joost van, kastelein 20
Buys, Adriaen, stadssecretaris 156
Buyskes, burgemeester 158Dorpsgezicht van Hauwert rond 1910. (CM)

Cabeliau, Jakob, geuzenaanvoerder 232
Caescoper, Claes Arisz, handelaar 400
Caldeweij, J.A., musicus 263
Callantsoog 61, 231, 238, 240, 242, 254, 325, 384, 427, 429, 432, 434
Callier, bisschop 123
Calvijn, kerkhervormer 20, 114, 115
Camp 432, 433
Camperduin 27, 432, 433
Camphuysen, Dirck Rafaelsz, uitgever 350
Campina Melkunie 287
Canoy, arts 385
Carbasius, familie 177, 179
Carbasius, Hendrik, baby 177, 179
Carbasius, Hendrik, rechter 172
Carlebur, F, kunstschilder 433
Carolus, Joris, schoolmeester 328
Castricum 115, 243, 365
Cat, Sijmen Willemsz, schipper 328
Catham 353
Cats, Jacob, dichter, raadspensionaris 355
Cats Wor-van der Voort, Hermina, oprichtster 188

 


© 1924-2019 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.