Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 20: Register » pagina 468

Register: Ams - Boe

Amstel, Gijsbrecht van, edelman 15
Amsteldiep 434
Amsteldiepdijk, zie Korte Afsluitdijk
Amstelland 421
Amstelmeerboezem 67
Amstelveen 63
Amsterdam 9, 22, 23, 27, 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 68, 72, 86, 95, 97, 102, 110, 112, 115, 119, 120, 121, 123, 145, 162, 172, 193, 214, 229, 237, 238, 240, 243, 244, 246, 268, 275, 277, 279, 281, 290, 291, 292, 293, 294, 300, 304, 323, 326, 327, 328, 336, 337, 340, 342, 348, 349, 350, 357, 359, 360, 361, 364, 374, 380, 384, 390, 399, 400, 403, 408, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 435, 436, 438, 443, 445, 451, 453, 462
Amsterdam, Machteld Dirks van, aangeklaagde 161
Andijk 6, 7, 28, 29, 39, 50, 54, 65, 70, 74, 75, 78, 118, 123, 126, 131, 132, 135, 138, 147, 148, 158, 168, 188, 193, 220, 222, 255, 265, 283, 288
293, 313, 314, 315, 317, 338, 363, 365, 374, 376, 382, 385, 386, 397, 398, 405, 408, 414, 438, 458, 464, 468, 488
- De Tent 65
- muizen 28
- proefpolder 438
- redders 75
Andriessen, Anthony, architect 90
Anna Paulowna 48, 54, 99, 338, 365, 435
Anthonisz, Adriaen, landmeter 433
Antonis, pastoor 110
Anthonis, stadschirugijn 379
Antwerpen 358, 414, 426, 427
AOW 371, 385
Appelman, Jan, manufacturier 140
Ardenne, d’, Franse generaal 11
Arent, Maynder, schaatsenrijder 400
Arentz, Jan, mandemaker, hagepreker 21, 113
armenzorg 110, 335, 374, 376, 382, 384
Arminius, hoogleraar 117
Armstrong, Louis, zanger 270
artsen, zie Westfriese artsen
Assendelft 63, 216
Assendelft, Anna van, vrouw Johan van Beieren 159
Assisi, Franciscus van, heilige 118
Assumburg, slot 63
atletiek 413, 415
Aurora, zuivelfabriek 218, 436
Avendorp, terp 61, 206
Avenhorn 13, 21, 40, 43, 52, 63, 67, 73, 138, 139, 159, 161, 171, 172, 173, 192, 275, 283, 284, 338, 342, 354, 385, 400, 456
Avenhorn, Klaas Frederiksz van, aangeklaagde 161
Avercamp, Hendrik, kunstschilder 399
Avis, H.J., burgemeester 215
Avis, Jacob, arts 384
Autozending, De, zie Evangelisatie, Vereniging voor


Tekening van Dirk van den Burg (1723-1773) van Hoogwoud. Van den Burg maakte een kopie van een tekening van Cornelis Pronk. Op de tekening is de kruising van de Westerboekelweg en de Koningspade te zien. De molen, die tegenwoordig de Lastdrager heet, is waarschijnlijk vlak na 1600 gebouwd. (RANH)

B., Elizabeth, eerste kraamvrouw 388
Baan, Pieter, boer 208
Baar, Bzn., mr. H. ter, tekstschrijver 263
Baarsdorpermeer 62, 73, 445
Backx, J.P., notaris 53, 54, 381
Baen, Johan de, kunstschilder 24
Bake, directrice 390
Bakker, bisschop 123
Bakker, kruidenier 387
Bakker, vetweider 290
Bakker, Gerrit, scheepsbouwer 339
Bakker, Hein, kunstschilder 131
Bakker, Jan, bollenteler 220
Bakker, Jan, pachter 40
Bakker, Klaas Cornelisz, schoenmaker 376
Bakker, Maartje, kantwerkster 349
Bakker, Piet, bollenteler 220
Bakker, Reier, tuinder 41
Bakker-Mantel, T., schrijfster 357
bakkers(gilden) 263, 283, 302
Bakkum 243
Bakkum, Willem G., kunstenaar 212, 259, 347, 362
Balder, Jacob, verzetsman 244
Balen Blanken, Gerard Cornelis, van huisarts 27, 140, 222, 261, 266, 366, 384, 385, 397, 398, 409, 446, 459
Balgzand 435
baljuw(schap) 158, 159, 172, 432
- Nieuwenburg, van de 160, 161
- Oosterbaljuwschap voor Drechterland en de Vier Noorder Koggen 158
- Westerbaljuwschap voor Geestmerambacht en Schager en Niedorper Koggen 158
Balk, Gerrit, kunstschilder 16
Bangert 29, 41, 50, 216, 387
- Rad 50, 401
banne 157, 167
banpaal 138, 161
Barbarijse zeerovers 25
Barentsz, Willem, zeevaarder 396
Barmhartige Samaritaan, boerderij 206
barmhartigheid, Zeven werken van, schilderij 372
Barsingerhorn 16, 17, 21, 39, 62, 64, 76, 109, 112, 115, 138, 156, 160, 163, 187, 204, 208, 214, 244, 257, 283, 287, 301, 316, 338, 350, 374, 382, 384, 386, 476
Barsingerhorn, Annetje Luytjes, vrouw Marcus Boerhave 89
Barsingerhorn, Cornelis, burgemeester 83
Barsingerhorn, Nicolaas, chirurgijn 380
Bart, G.H., dijkgraaf 190
Bartelsz, Olphert, regent 169
Bataafse omwenteling 26, 27, 168, 170, 171, 190, 238, 241, 242, 243
Batavia 24, 25, 331
Bato, stier 217
bavelaartje, zie ook knipkunst 213
Beatles, popgroep 198, 270
bedeling 315, 382
Beekman, A.A., geograaf 13
beeldenstorm 21, 113, 114, 115, 125, 134
Beeldsnijder, Joost Jansz, carthograaf 350
Beemster 3, 13, 16, 24, 28, 66, 72, 74, 95, 172, 283, 287, 342, 357, 409, 417, 419, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 452
Beemster, bakker 38
Beemsteruitwatering 430
Beerdring, A, onderwijzeres 192
Beerstraten, Anthonie, kunstschilder 21
Beerstraten, J.A. van, kunstschilder 401
Beets 49, 159, 338, 425, 430, 431
Beetskoog 38
Bega, Cornelis, kunstschilder 260
Beier, Lodewijk de, keizer 230
Beieren, Albrecht van, graaf 86, 87, 137, 159, 167, 169, 183, 231
Beieren, Jacoba , dochter van graaf Willem VI 160, 231
Beieren, Jan van, hertog 169
Beieren, Johan van, landsheer 159
Beieren, Willem van, hertog 388
Beieren, Willem van, landsheer 159, 231
Beijers, Anna, vermoorde 318
Bejozaden 28
Benedictijner monniken 108
Benema, Vriezia, pianiste 408
Bennemeer 73, 148
Benningbroek 8, 51, 52, 138, 149, 161, 162, 169, 184, 215, 218, 336, 337, 361, 366, 384, 385, 404, 407, 413, 446, 481
Berensteyn, Pieter van, koopman-reder 95
Berg, A. van den, arts 385
Berg, H. van den, arts 385
Bergen(aan Zee) 8, 9, 51, 131, 188, 241, 242, 243, 244, 252, 254, 255, 404, 433, 437
- Zeegat 132
Berk, schipper 324
Berkhout 20, 62, 129, 131, 134, 138, 139, 144, 145, 146, 159, 171, 267, 283, 285, 291, 338, 358, 363, 385, 397, 411, 425, 478
Berkhout, Ariën 181
Berkhout, Herman, dijkgraaf, schout 174, 176
Berkhout, Jan Pietersz van, burgemeester 156
Berkmeer(dijk) 14, 66, 73, 164, 228, 229, 278
Bernardo, sigarenfabriek 289 Beschoot, polder 69
Best, Volkert, landman 168
bestvat 260
Beukman, kruidenier 290
Beute-Stoel, Jansje, vermoorde 318
Bevalling 306
Beverwijk 229, 235
Biersteker, A., landbouwer 231
Biersteker, Simon, kruidenloper 381
Bies, Jansie, zuster stadsomroeper 303
Bies, Simon, stadsomroeper 303
Biesboer, Neeltje, dochter Piet Biesboer 299
Biesboer, Piet 299
Bijl, Jan, roeier 433
Bijlsma, Thomas, schaatsenrijder 399
Bijpost, Willem, kunstschilder 208
Bimmerman, Cornelis, timmerman 313
Binnenwijzend 138, 145, 167, 168, 257, 264, 289, 358, 459, 477
bioscoop
- Cinema Schinkel 270
- reizende 271, 357
Bisschop, G.J., burgemeester 168, 387
Blaauboer, familie 454
Blaauboer, Jochem, landbouwer 287
Blaauboer, Jochem, walvisvaarder 36
Blaauwboer, wagenmaker 285
Blanken, Jan, ingenieur 45, 435, 436
Blankendaal, Gijsbertus, chirurgijn 380
Blankerhoff, Jan, kunstschilder 233
Blau, Jakop, schaatsenrijder 400
Blauwboer, Arie, slagersknecht 302
blauwe schenen 261
Bleijs, A.C., architect 119, 134, 289
Bleyker, Jan Cornelisz, papierknipper 354, 355
Blijlevens, Th.J., religieuze 118
Blocquery, Jan Christiaan, dijkgraaf 170
Bloem, C., burgemeester 49
Bloembollencultuur, Vereniging tot bevordering van 220
bloembollenteelt 7, 29, 219, 220, 267, 293
Blok, Bernardus, secretaris 241
Blokdijk 169
Blokdijk, Jan, bruidegom 312
Blokker 19, 21, 29, 48, 51, 138, 194, 198, 202, 203, 254, 262, 268, 270, 290, 291, 338, 385, 401
Blokker, Dirk, tuinder 382
Blokker, Jacob, ondernemer 290
Blokker, Sieuw, zie Steenis-Blokker
‘Blokkertje’ (Goedkope IJzer- en Houtwinkel) 290
Bobeldijk 62, 169, 217, 219, 294
Bocholt, Godert van, landeigenaar 427
Bock, Adolf, geopereerde 380
Boedijn, Gerard, muziekleraar 362, 364
Boeke, A.J.P. 317
Boekel 228
Boekel, Pieter, boer, kaasmaker 216, 218


De Molenhoek van Andijk. De plaats Andijk, 12 kilometer lang en 4 kilometer breed, wordt wel het langste dorp van Nederland genoemd. (CM)

 


Hé, is dat Westfries?

460. Hij heeft 't wild in de bienen (hij is erg gehaast, bv. in z'n werk). In z'n haast stroffelde (struikelde) ie over 'n steen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.