Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 20: Register » pagina 467

Register

In deze index zijn opgenomen: personen, aardrijkskundige namen en begrippen. Niet vermeld: West-Friesland, Westfriezen, Noord-Holland, Nederland; ij geldt als i-j. Een aantal begrippen en namen is ondergebracht in enkele hoofdcategorieën, zoals kerken, markten, onderwijs en vervoer.
Van de vijf steden – Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en Schagen – is een afzonderlijke onderverdeling opgesteld die apart staat gerangschikt. Namen van personen, bedrijven en polders zijn echter in het algemene gedeelte opgenomen.
Niet alle bij de steden aangegeven aanduidingen hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende stad.
Cursief betreft een afbeelding.

Opmerking van de webredactie: Aan deze cursivering wordt nog gewerkt, zodra de meeste afbeeldingen geplaatst zijn is dit waarschijnlijk ook afgerond.


De Mientsloot van Lutjewinkel omstreeks 1905. De Mientsloot werd in de volksmond meestal Ringsloot genoemd. Rechts is de molenmakerswerf van Piet Smit. Op de achtergrond zijn de strijkmolens van de Niedorper Kogge te zien. De schoorsteen is van het stoomgemaal van de Oostpolder. Door de mechanisatie van de bemaling moesten de molens regelmatiger water kunnen uitslaan. Daarom werd gekozen voor modernere oplossingen. Het stoomgemaal van de Oostpolder werd in 1876 in gebruik genomen. In 1911 werd een dieselgemaal gebouwd. In de jaren '50 nam het gemaal ‘De Waakzaamheid’ ten zuiden van Kolhorn het maalwerk over. (CM)

Aalst, Karel van, bankier-koopman 443, 444
Aartswoud 7, 8, 23, 51, 53, 69, 71, 72, 76, 78, 138, 140, 143, 150, 179, 184, 188, 193, 197, 209, 216, 218, 221, 222, 251, 253, 256, 257, 278, 282, 283, 326, 327, 336, 337, 361, 384, 408, 427, 434, 443, 480
Abbekerk 21, 107, 138, 146, 160, 161, 162, 167, 168, 187, 264, 302, 349, 361, 383 ‘Abbekerker wijf, het’ 162, 163
Abbekerckensis, Petrus Agricola, leerling 189
Abbestee, Dirck Pietersz, landmeter, secretaris 64, 434
Abeele, D., van den, schoolmeester 360
Abma, veldwachter 305
Abrahamviering 262
accijnsoproer 156
Achtermeer 68
Adalbertus, missionaris 10, 107, 108
Adema, Auke, schaatsenrijder 402, 460
Adema 21 van de Woudhoeve, zie stieren
Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier 3, 98, 237, 337
Aerntz, Jan, dijkwerker 67
Afsluitdijk 29, 54, 74, 77, 96, 102, 244, 300, 339, 422, 423, 438, 439
Aghina, J.J., stadsheelmeester 386
Aken (straat Opmeer) 167
Akerlaken, Van, familie 94
Akerlaken, Dirk van, raadslid 101, 102, 445
Akerlaken, Pieter van, burgemeester, kamerlid 171, 348, 444, 445
Alberdingk Thijm, katholiek criticus 455
Albertsz, Hans, man Guyert Michiels 425
Alebers, A.C., polderjongen 436
Aleida, gravin 229
Alewijn, Frederik, regent 428
Alfrink, kardinaal 462
Alkemade, Floris van, molenbouwer 65
Alkmaar, zie p. 481 e.v.
Alkmaar Packet 46, 47
Alkmaardermeer (of Langemeer) 46, 53, 424, 430
Allerheiligenvloed 205, 433
Allerts, Cornelis Jansz, schipper 324
Allertsz, Harmen, binder 350
Almere 11, 60, 85, 228, 275, 419
Almersdorp (zie ook Nieuw-Almersdorp) 16, 132, 133, 159, 168
Alva, hertog van 21, 22, 114, 238, 240
ambacht 157, 231
Ambachtsdijk 62

 


Hé, is dat Westfries?

307. De schooljongens gaan in de winter skosse-loupen (van de ene ijsschots op de andere springen en lopen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.