Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 19: Westfriezen en hun kleurrijke Westfriezen » pagina 456

Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun kleurrijke Westfriezen

Nuyens’ belangrijkste werk werd de Geschiedenis der Beroerten in de XVIe eeuw (1559-1598), dat tussen 1865 en 1870 verscheen.
In West-Friesland was Nuyens actief betrokken bij de oprichting van de Rooms-Katholieke Kiesvereniging.

Johanna Elisabeth Prins-Eikema (1865-1949) Eerste vrouwelijke raadslid

Johanna Elisabeth Prins-Eikema uit Grosthuizen werd op de eerste vergadering van de gemeenteraad van Avenhorn na de raadsverkiezingen van 1919 niet speciaal verwelkomd door burgemeester J. de Groot. Toch gaf hij in zijn welkomstwoord tot de nieuwe gemeenteraad blijk van de bijzondere situatie. Voor het eerst een vrouw in het gezelschap der vroede vaderen! Burgemeester De Groot wees er in het gemeentehuis op dat evenredige vertegenwoordiging was verkregen dank zij veranderende tijdsomstandigheden en de gewijzigde grondwet. Met dat laatste doelde De Groot op een nieuwe verworvenheid voor vrouwen. In 1919 verkregen vrouwen het kiesrecht en konden zij zich ook kandidaat stellen voor een plek in het openbaar bestuur.
Met 21 van de 153 stemmen die de kiesgerechtigden van Avenhorn hadden uitgebracht op Lijst 2, werd de 54-jarige J.E. Prins-Eikema raadslid van de Protestantse Kiesvereniging. Deze allereerste vrouw in de gemeenteraad van Avenhorn werd beëdigd tot raadslid op 2 september 1919. Johanna Prins was destijds in West-Friesland niet het enige verkozen vrouwelijke raadslid. In enkele andere gemeenten waren ook vrouwen doorgedrongen tot de gesloten mannenbolwerken die gemeentebesturen tot de wijziging van de grondwet altijd waren geweest. In Hoorn deden mejuffrouw K.F.S. Sundermann en S.C.C. Bronsveld-Vitringa hun intrede. In Schagen was dat J. Roos-Breed, in Winkel M. Houtkooper-Bol. Johanna Prins was de echtgenote van de hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Grosthuizen. Zij en haar man Dirk Hendrik Prins kwamen in 1890 in Grosthuizen wonen.

Straatverlichting
Over het onderwerp straatverlichting roerde mevrouw Prins haar mond flink in 1920.

AFBEELDING(EN) NOG NIET BESCHIKBAAR = Linksboven: Grosthuizen in 1923 waar Johanna Prins-Eikema tot dat jaar woonde. Op de achtergrond het café van Gerb. Vos. (A.A.G. Smit, Wognum)

Onder: Fragment van de notulen van de eerste gemeenteraadsvergadering van Avenhorn, waar Prins-Eikema als lid aan deel nam. (AWG)

 


Hé, is dat Westfries?

841. Ik ben blij dat ik thuis ben op de fiets, er staat 'n bonk wind (veel).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.