Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 16: Westfriezen en hun armen en zieken » pagina 390

Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun armen en zieken


Het verplegend personeel van De Villa in 1937. Het verplegend personeel van De Villa in 1937.

‘De Villa’

Inmiddels was aan de Hoornse Draafsingel tegen 1900 het protestants-liberale De Villa gestart. Het sterftecijfer in de zieken- en gasthuizen ‘voor het volk’ was vanwege de weinig effectieve behandelwijze zeer hoog. De meer gegoeden wilden een beter ziekenhuis. De uit Amsterdam afkomstige arts K.F.L. Kaiser begon een particuliere ziekenhuisje in een gehuurde villa. In 1905 verrees er een nieuw gebouw naast, met operatie- en isolatiekamer, twee flinke zalen en tien verpleegkamers. De Vereniging tot Ziekenverpleging was een feit. Eind 1913 kwam er nog een ziekenhuis in Hoorn: het katholieke Sint Jans Gasthuis aan de Koepoortsweg.

Mejuffrouw Anna Brons Boldingh (1831-1925). Mejuffrouw Anna Brons Boldingh (1831-1925), iniatiefneemster van de Vereeniging tot Ziekenverpleging voor Hoorn en Omstreken, die ijverde voor het tot stand komen van een ziekeninrichting voor niet-katholieken (AWG)

In Enkhuizen was in 1894 de ‘Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieken binnen de gemeente Enkhuizen’ opgericht. Die zorgde voor versterkende middelen, zoals eieren, melk, wijn en vlees. De zusters N. de Vlaming en S. Stafleu verzorgden verpleging aan huis. In 1900 kwam er een ziekenhuisje met vier zaaltjes voor elk vier patiënten en in een bijgebouw zes bedden voor mensen met besmettelijke ziekten. Twee zusters verzorgden de verpleging; in 1903 zagen zij zo'n 90 patiënten uit Enkhuizen en De Streek.
In 1932 werd een uitbreiding gerealiseerd, ook gefinancierd door het Snouck van Loosenfonds. Tussen 1894 en 1951 werd de Vereeniging gesteund met bijna een miljoen gulden en nog eens ƒ 900.000 voor de bouw, uitbreiding en inrichting van het ziekenhuis. Dat fonds was gesticht in 1885 uit de nalatenschap van Margaretha Maria Snouck van Loosen, laatste telg van een bekend Enkhuizer regentengeslacht, dat zich al aan het begin van de negentiende eeuw inzette voor armlastige kraamvrouwen.

Gebruikte afkortingen:

© 2000 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle
Druk: Waanders Drukkers, Zwolle
ISBN 90 400 1104 4

Deze aflevering is mede tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van Univé West-Friesland Verzekeringen in Andijk en Westfriesland Beheer BV in Hoorn.

Het huis op de hoek van de Draafsingel en de Koepoortsweg te Hoorn.
Het huis op de hoek van de Draafsingel en de Koepoortsweg te Hoorn, waar dokter K. Kaiser omstreeks 1900 zijn privékliniek voor de betere stand vestigde. De Villa, zoals het ziekenhuis werd genoemd, stond in de beginperiode niet open voor katholieke patiënten.

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.