Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Stemmen Molenprijs Lastdrager.

Archivering » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 15: Westfriezen en hun culturele leven » pagina 351

Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun culturele leven

‘Sierlijkheid van zeggen’

Met het schrijven van het scheepsjournaal vervulde Bontekoe, in opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een van zijn schipperstaken. Zijn doel was het weergeven van de waarheid en niet ‘sierlijkheid van zeggen’. Dat was het domein van rederijkers, meestal gestudeerde mannen met voorname maatschappelijke functies. Ze waren verenigd in rederijkerskamers met namen als De Lauwerier in Alkmaar, met de zinspreuk ‘In jeugd groeiende’ en De roode Angieren (= anjelieren) in Hoorn, zinspreuk: Wilt hooren 't Woort.

Ze schreven gedichten, liedjes, toneelstukken en bedachten vertoningen ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen in de stad, zoals in 1594 toen prins Maurits Alkmaar bezocht; de prins kreeg daarbij een schouwspel voorgetoverd met zinnebeeldige figuren als Fortuin, Victorie, Oprechte genegenheid en Eendrachtige Macht, uitgebeeld door toneelspelers, een zogenaamd tableau vivant.

AFBEELDING(EN) NOG NIET BESCHIKBAAR = Linksboven: Een Westfriese Kniertje op haar knieën: “De vis wordt duur betaald”. Omstreeks 1920 voerde toneelvereniging ‘Klein Toneel’ uit Noord-Scharwoude het klassieke stuk ‘Op Hoop van Zegen’ van Herman Heijermans op. (SLV)

Rechtsboven: Programma van de toneelvereniging ‘Leeren onze Lust’. Veel toneelstukken, die omstreeks 1900 werden opgevoerd en volle zalen trokken, zijn nu in de vergetelheid geraakt. Het waren vaak blijspelen, die bol stonden van misverstanden en persoonsverwisselingen. ‘Een kistje met kruit’ was het eerste optreden van toneelgezelschap L.O.L. van de Langereis te Hoogwoud. (Toneelvereniging LOL, Langereis)

Onder: Interne strubbelingen in Rederijkerskamer West-Frisia uit Hoorn leidden tot een afsplitsing. In 1864 werd Rederijkerskamer Hoogerbeets – later Hofdijk – opgericht.Het gezelschap boekte weinig succes. Men kreeg de raad om niet te plat Hoorns te spreken en de rollen uit het hoofd te leren. In 1896 werd Hofdijk ontbonden. (AWG)

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.