Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Bibliotheek » Ach Lieve Tijd - West-Friesland » Deel 14: Westfriezen en hun scheepvaart » pagina 331

Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun scheepvaart

In 1607 ging Coen voor het eerst naar Azië en nauwelijks tien jaar later werd hij Gouverneur-Generaal, de hoogste post bij de VOC. Zijn naam is nu niet onomstreden, maar zo dachten de heren bewindhebbers er toen beslist niet over. Zijn plan om een nieuwe hoofdstad van het door de Compagnie beheerste gebied Nieuw Hoorn te noemen, ging op uitdrukkelijk bevel van die bewindhebbers, echter niet door. De stad werd begin 1619 naar de Bataven Batavia gedoopt.
De WIC (Westindische Compagnie) werd in 1621 opgericht, maar al ver daarvoor werd er op de Amerikaanse en Afrikaanse kusten gevaren, ook door Westfriezen. Omstreeks 1563 voer schipper Cornelis Pietersz van Oosterleek al naar Indië. Omdat de route naar Oost-Indië nog volstrekt onbekend was, moet hiermee wel West-Indië zijn bedoeld.

Medemblikker ontdekt Guinee

Aan het eind van de zestiende eeuw nam het aantal activiteiten in dit deel van de wereld sterk toe. Barend Eriksz uit Medemblik, varend voor Enkhuizer reders, ontdekte in 1593 de handelsmogelijkheden van Guinee. In hetzelfde jaar bezocht zijn plaatsgenoot Cornelis Freeksz Vrijer op weg naar Brazilië de kusten van Angola. Als handelsorganisatie werd de WIC geen groot succes.
Zeker in het begin, toen nog veel onbekend was, vormde de zeevaart een riskant bedrijf. Later ging in koopvaardij, haringvisserij en walvisvaart routine een steeds grotere rol spelen en viel het met de risico's wel mee. In elk geval moeten de gevaren niet worden overdreven. En bovendien, aan land kon ook wel eens wat gebeuren.

AFBEELDING(EN) NOG NIET BESCHIKBAAR = Linksboven: Portret van een Enkhuizer familie van de hand van Herman Doncker uit 1645. Op de achtergrond een Oost-Indiëvaarder (PC)

Rechtsboven: Portret van Jan Pietersz Coen (1587-1629). Drie keer voer Coen naar Indië. Als gouverneur-generaal, de hoogste positie in Indië, vestigde hij definitief de macht van de Nederlanders in de archipel. (WFM)

Linksonder: De VOCschepen brachten vanuit de Oost vele kostbare specerijen en andere exclusieve producten mee. Bijzonder populair waren borden van Chinees porselein. (WFM)

Rechtsonder: Ouke Rondhout schilderde omstreeks 1800 de Boompoort in Alkmaar met op de voorgrond enkele boten. Producten van het omringende platteland werden per schuit naar de stad gebracht. (SMA)

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.