Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Ach Lieve Tijd » Deel 6: Westfriezen en hun dorpen » pagina 150

Twintig eeuwen West-Friesland, de Westfriezen en hun dorpen

Er bestond voor hen geen echt verenigingsleven, terwijl mannen bijvoorbeeld lid konden worden van een landbouwmaatschappij. Wel was al in 1784 in Edam de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen opgericht. Deze organisatie had grote betekenis voor het platteland. De maatschappij richtte onder andere scholen, toneelverenigingen, ijsbanen, bad- en zweminrichtingen en bibliotheken op. Ook organiseerde zij kookcursussen in een aantal kleinere plaatsen. Een of twee keer per jaar mochten de vrouwen mee naar de avonden van het Nut. Het avondprogramma was dan ‘vrouwvriendelijk’ afgestemd.

Tuitjenhorn maakt deel uit van de gemeente Harenkarspel, net als Dirkshorn, Eenigenburg, Groenveld, Kalverdijk, Kerkbuurt, Krabbendam, Sint Maarten, 't Rijpje, Schoorldam, Stroet, Valkkoog, Waarland en Warmenhuizen. Deze foto van Tuitjenhorn werd gemaakt omstreeks 1900. (HVH)

In 1930 werd in Utrecht de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen (sinds de Tweede Wereldoorlog ‘Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen’) opgericht. In de jaren daarna kwamen overal plaatselijke en provinciale afdelingen van deze bond tot stand, ook in West-Friesland.
Het lidmaatschap van de bond betekende voor veel vrouwen een verrijking van hun leven. De meeste vrouwen hadden alleen lager onderwijs genoten en tijdens afdelingsavonden, via cursussen, excursies en reizen breidden zij hun kennis uit, ontmoetten andere vrouwen en werden zich bewust van hun rol en positie in de maatschappij.

De familie Doodeman voor haar manufacturenwinkel aan het Gankerte Nibbixwoud. (A.A.G. Smit, Wognum)

De bond was een typische plattelandsbeweging, die vond dat het platteland een achterstand had tegenover de stad, vooral op het gebied van de hygiëne en de gezondheidszorg. Deze achterstand wildede bond opheffen, maar met behoud van de cultuur van het platteland. De plattelandsvrouwenbond was niet de enige. Katholieke vrouwen verenigden zich in het Katholiek Vrouwengilde. Met dergelijke ontwikkelingen kwam de vrouw op het platteland steeds meer náást de man te staan.

Gebruikte afkortingen:

© 1999 Uitgeverij Waanders b.v., Zwolle
Druk: Waanders Drukkers, Zwolle
ISBN 90 400 1094 3

Deze aflevering is mede tot stand gekomen dankzij de financiële ondersteuning van de Rabobank Midden-Westfriesland te Spanbroek.


Ter hoogte van het huis van barbier Aris Pijper in Westerblokker verzamelde zich omtreeks 1900 de dorpsjeugd voor de fotograaf. (A.A.G. Smit, Wognum)

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.