Ooit vergaderzaal voor bestuur Drechterland

Tussen Andijk en Enkhuizen staat aan de Oosterdijk nr. 26E een markant gebouw dat bekend is als De Tent. Het is een vergaderzaal voor het bestuur van Drechterland, dat in 1730 werd gebouwd bij het dijkmagazijn waar materiaal en gereedschap voor het onderhoud van de dijk werden bewaard.

Het wapenbord, dat ooit de gevel van De Tent sierde, verhuisde na de fusie van 1973 naar het ...
Het wapenbord, dat ooit de gevel van De Tent sierde, verhuisde na de fusie van 1973 naar het Waterschapshuis aan het Grote Oost in Hoorn. (Foto TM)

Eén dijkgraaf voor heel Drechterland was geen succes. De oude rivaliteit tussen de steden Hoorn en Enkhuizen maakte dat onmogelijk. Men kwam tot een Salomonsoordeel. Vanaf 1640 waren er twee dijkgraven die om beurten een jaar het bewind voerden. In de even jaren had Enkhuizen de leiding, in de oneven jaren kwam Hoorn aan de beurt. De vergaderingen vonden plaats op de stadhuizen in de twee steden.

‘Gemene dijk’

De bestuursstructuur werd in 1650 nog wat ingewikkelder door de instelling van een college van hoofdingelanden. Dit was het gevolg van één van de belangrijkste besluiten die ooit over de West-Friese Omringdijk zijn genomen: op 4 juni 1650 werd de Westfriese Omringdijk uitgeroepen tot een ‘gemene dijk’. Dat betekende dat de kosten ieder jaar werden verrekend volgens een bepaalde verdeelsleutel. Ieder ambacht betaalde voortaan op basis van evenredigheid mee aan het onderhoud van de hele dijk. Het college van hoofdingelanden was aanwezig bij de beraming, de aanbesteding van de werken.
Op gezette tijden trok het college, waarin alle vier ambachten zitting hadden, langs de dijk voor een ‘schouw’.
In 1730 besloot het ambacht Drechterland om het dijkmagazijn tussen Andijk en Enkhuizen uit te breiden met een riante vergader- en logeerruimte. Er ontstond een gebouwtje dat door zijn vorm al snel De Tent werd genoemd. Hoe klein het huisje ook was, aan opsmuk geen gebrek. Op de gootlijst kwam een enorm wapenbord. In de vergaderkamer een schouw met een zeestuk van de befaamde kunstenaar Hendrick Rietschoof, waarvoor het aanzienlijke bedrag van 257 gulden werd betaald. De vergaderplek werd zelden gebruikt want het college duldde er geen andere bijeenkomsten.

Verwaarloosd

Het gebouwtje raakte zwaar verwaarloosd. In 1830 besloot men De Tent te verlaten en een pand te kopen aan de Westerstraat in Enkhuizen (nu nr. 40). De inventaris van De Tent ging mee. Er werden veertien logeerkamers ingericht waar de heren voor veertig cent een nacht konden doorbrengen. Zij kregen dan een overvloedige maaltijd bestaande uit verschillende soorten vis en gevogelte, groenten en een toetje. De kastelein mocht daar niet meer dan een daalder per persoon voor rekenen.

Hendrik Rietschoof (1678-1746) schilderde in 1731 in opdracht van het ambacht Drechterland ...Hendrik Rietschoof (1678-1746) schilderde in 1731 in opdracht van het ambacht Drechterland Schip in nood voor een rotsachtige kust. Oorspronkelijk bevond het zeestuk zich in de schouw van het dijkmagazijn De Tent. (Coll. Waterschap Westfriesland)

Ondertussen was sprake van de eerste schaalvergrotingen en fusies. In 1915 werd het 18de-eeuwse regentenhuis Grote Oost 4-6 gekocht. Het pand in Enkhuizen was niet meer nodig. Na de fusie in 1973 vestigde het waterschap Westfriesland zich aan het Grote Oost.
In 1998 werd de eerste paal geslagen voor een gloednieuw gebouw aan de rand van Hoorn. Nog geen tien jaar later werd ook dit gebouw opgegeven voor een nog grotere fusie met een vestiging in Heerhugowaard.

Gezicht op De Tent vanaf de Oosterdijk. (Foto TM)
Gezicht op De Tent vanaf de Oosterdijk. (Foto TM)