Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon

Monumentale Kerken Projector Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families De Westfriese Molens

 

Facebook

Archivering » Kroniek van West-Friesland » 1981 » maart

Kroniek van West-Friesland - maart 1981

2 maart
Hoogkarspel. Zuster Desideria viert haar gouden professiefeest in de Congregatie der Ursulinen. Zij is werkzaam geweest in het onderwijs en ging in 1975 met pensioen.

4 maart
Enkhuizen. Bijna was er een einde gekomen aan het 182 jaar oude Nut. Teruggang in het ledenbestand deed opheffing vrezen. Een vernieuwd bestuur heeft dit onheil weten te voorkomen.

Alkmaar. De kerkvoogdij van de Ned. herv. gemeente heeft besloten de diensten in de uit het midden van de 15de eeuw daterende en na een brand in 1760 herbouwde Kapelkerk te staken. De op 3 mei 1957 na een grondige restauratie weer in gebruik genomen kerk – waarin een uit 1760 daterend door jonkvrouwe Johanna Geertruida le Chastelain geschonken orgel – levert gevaren op.

5 maart
Den Helder. De laatste vrij in ons land rond vliegende oehoe – sinds 1973 te vinden in de Donkere Duinen – wordt dood in het bos gevonden. Neergeschoten door een onbekende.

9 maart
Enkhuizen. De gemeente begint met de restauratie van een schuitenhuis. De schuitenhuizen raakten na het realiseren van de verkaveling van het Grootslag ernstig in verval. Omdat ze typisch 'Enkhuizens' zijn wil men er toch één bewaren voor het nageslacht.

Waarland. De begrafenisvereniging 'St. Paulus' neemt afscheid van Jan Bruin (65), die de vereniging 38 jaar als drager en voorloper heeft gediend.

12 maart
Warmenhuizen. Gedeputeerde drs. J. H. van Dis stelt het nieuwe waterschapshuis van 'Groot Geestmerambacht', ondergebracht in de voormalige dokterswoning, in gebruik.

't Veld. De regionale kruisvereniging West-Friesland (west) betreft een eigen onderkomen: het voormalige Rabobankgebouw aan de Rijdersstraat.

13 maart
't Rijpje. Zestig jaar r.k. onderwijs in deze buurtschap van Sint Maarten. Op 2 januari 1921 begon meester Theunis met het lesgeven in de nieuwe, toen twee lokalen tellende Sint Martinusschool. Er zijn nu 54 leerlingen en 3 leerkrachten.

15 maart 15 maart 1981, Andijk
Andijk. De uit 1881 daterende Oosterkerk, in 1967 door de Ned. herv. gemeente ontruimd waarna de heer W. Venema er tot 1979 een supermarkt in exploiteerde, wordt door de (vrije) Baptistengemeente 'Enkhuizen en Omstreken' weer als kerkgebouw in gebruik genomen. Na een grondige, op eigen financiële kracht uitgevoerde restauratiebeurt van het gebouw.

16 maart
Stompetoren. Melkrijder Ger de Jong (36) uit Spanbroek levert de allerlaatste melkbus in Noord Holland – busnummer 5061, afkomstig van de boerderij van C. Beets te Purmer – af bij het produktiebedrijf 'Neerlandia' van de coöp. zuivelonderneming 'De Combinatie'. Alle Noordhollandse veehouders zitten nu in de tank. Einde van een tijdperk.

18 maart
Petten. Minister ir. D. Tuijnman van Verkeer en Waterstaat doopt de 4,5 km. lange Hondsbossche zeewering tot officiele deltadijk. Het karwei is in vier jaar geklaard, heeft ruim ƒ 32 miljoen gekost. De 4 meter brede kruin verheft zich nu 12,4 meter boven de laagwaterlijn.

Heiloo. Overste J. A. H. Stokreef (50) wordt geïnstalleerd als commandant van het district Alkmaar van het korps Rijkspolitie: als opvolger van de met pensioen vertrokken overste J. Zijp.

27 maart
Hoorn. Loco-burgemeester Arie Sijm stelt het nieuwe hoofdpostkantoor in 'De Huesmolen' officieel in dienst: een door het architectenbureau Tauber uit Alkmaar ontworpen fraai en ultra modern ingericht gebouw, dat bijna ƒ 4 miljoen heeft gekost. De oude vestiging op het Grote Oost wordt bijkantoor.

28 maart
Sint Maartensbrug. Op 75-jarige leeftijd overlijdt Gerrit Schuijt Kzn.: van 1954 tot december 1975 o.m. dijkgraaf van de Zijpe en Hazepolder, ridder in de Orde van Oranje Nassau. (zie ook de 43ste bundel – 1976 – blz. 178)

Lutjebroek. De toneelvereniging 'Vondel' luidt na 37 jaar trouwe dienst – als speler, regisseur en voorzitter (26 jaar) – Jan Bakker uit. Hij krijgt een mooi horloge met inscriptie en wordt benoemd tot ere-voorzitter. Nico Kreuk volgt hem als voorzitter op.

Medemblik. De heer M. Zeldenrust (75), vijftig jaar actief lid van de harmonie 'Crescendo', ontvangt de zilveren legpenning van de stad.

Alkmaar. Het dienstencentrum van het Leger des Heils tegenover het N.S.-station Noord wordt feestelijk in gebruik genomen. Het Leger begon zijn arbeid in Alkmaar in 1888 aan de Langestraat en zet het nu in de Huiswaard voort.

« februari | april »

 


© 1924-2018 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.